Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Դիտումներ, փորձեր, չափումներ, վարկած, էքսպերիմենտ Օրինակներ, սահմանումներ
2. Սանդղակի բաժանման արժեք Սանդղակի բաժանման արժեքի որոշում
3. Չափումների ճշգրտությունն ու սխալը Օրինակներ, սահմանումներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եզրույթներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Դիտում, վարկած, էքսպերիմենտ, փորձ
2. Եզրույթների սահմանումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Դիտումների և փորձերի տարբերությունների որոշում
3. Իրադարձությունների շղթա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Վերականգնել իրադարձությունների շղթան
4. Չափիչ սարքեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված ցուցակից պետք է ընտրել տվյալ ֆիզիկական մեծության չափման համար նախատեսված չափիչ սարքը
5. Սանդղակի բաժանման արժեք 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Որոշել քանոնի բաժանման արժեքը
6. Ջրավազանի ծավալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ծավալի որոշում: Աշխատանք չափման միավորներով
7. Հեղուկի մեջ իջեցրած մարմնի ծավալի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ծավալի որոշում
8. Չափումների ճշգրտությունն ու սխալը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Որոշել չափումների սխալանքը
9. Ծավալի հաշվարկ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ծավալ, ծավալի տարբեր չափման միավորներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Եզրույթներ՝ փորձեր, դիտումներ: Գաղափար չափիչ սարքերի և չափումների մասին» 00:10:00 հեշտ 11Մ. Նշված եզրույթների սահմանումներ, նախնական տեղեկություններ որոշ չափիչ սարքերի և դրանց ճիշտ կիրառման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Իրադարձությունների շղթա: Որոշ չափիչ սարքեր: Չափման սխալանք» 00:20:00 միջին 13Մ. Իրադարձությունների շղթա: Որոշ չափիչ սարքեր: Չափման սխալանք
2. Ստուգողական աշխատանք «Դիտումներ, փորձեր: Չափիշ սարքեր, չափումներ, հաշվարկներ, սխալանք» 00:25:00 միջին 12Մ. Դիտումներ, փորձեր: Չափիչ սարքեր, չափումներ, հաշվարկներ, սխալանք