Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Էլեկտրացույց, հաղորդիչներ և մեկուսիչներ Էլեկտրական լիցքի չափումը, էլէկտրական լիցքի բաժանելիությւոնը, տարրական լիցք

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Որոշել տվյալ նյութը էլեկտրականության հաղորդիչ է, թե մեկուսիչ
2. Հավելուրդային էլեկտրոններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Էլեկտրոնների ավելցուկի կամ պակասորդի որոշումը՝ տարրական լիցքի օգնությամբ
3. Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նյութերի բաժանումն՝ ըստ էլեկտրական հատկությունների
4. Մարմնի զանգվածի կախումը նրա լիցքի նշանից 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Դրական լիցք ունեցող մարմնի զանգվածը փոքր է, իսկ բացասական լիցք ունեցողինը մեծ՝ այդ նույն, բայց չեզոք մարմնի զանգվածից
5. Մարմնի լիցքի որոշումը տարրական լիցքի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ցանկացած մարմնի լիցք դա տարրական լիցքի և լիցքավորված մասնիկների թվի արտադրյալն է
6. էլեկտրոնների փոխանցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. էլեկտրոնների անցումը մի մարմնից մյուսին` նրանց հպման ժամանակ
7. Լիցքերի փոխազդեցություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Հաշվել լիցքերի փոխազդեցությունը
8. Հավելուրդային էլեկտրոն ունեցող կաթիլների փոխազդեցությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Հավելուրդային էլեկտրոն ունեցող կաթիլների էլեկտրական և գրավիտացիոն ուժերի հավասարակշռությունը
9. Լիցքավորված գնդիկների փոխազդեցություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Լիցքավորված գնդիկների փոխազդեցության ուժի մեծությունը՝ նրանց հպելուց և միմյանցից հեռացնելուց հետո

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Էլեկտրացույց: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը» թեմայից 01:00:00 միջին 13Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրացույց: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Էլեկտրացույց: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ» թեմայից 01:00:00 միջին 18Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրացույց: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը» թեմայից 01:00:00 միջին 27Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրացույց: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը» թեմայից