Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումների լուծումը, օրինակ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. cos²x-ի բաժանում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասարման բանաձևը:
2. cos²x-ի վրա բաժանման հիմնավորում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հիմնավորել, որ հավասարումը կարելի բաժանել cos²x-ի:
3. sin²x-ի բաժանում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասարման բանաձևը:
4. Գործողության հիմնավորում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հիմնավորել, որ հավասարումը կարելի բաժանել cos²x-ի:
5. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարման ձևափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել, թե ի՞նչ հավասարման է բերվում A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումը:
6. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, tg 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը, tg:
7. Հավասարման լուծման երկու քայլ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է որոշել հավասարման լուծման երկու քայլերը:
8. Հավասարման բերելը քառակուսայինի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումը բերել քառակուսային հավասարման:
9. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարման լուծման քայլերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է որոշել A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարման լուծման քայլերը:
10. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել հավասարման արմատները:
11. A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքնե A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումների լուծման վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքնե A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումների լուծման վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումներ» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքնե A sin²x+ Bsinxcosx + C cos²x = 0 տեսքի հավասարումների լուծման վերաբերյալ: