Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակ Ներկայացվում է Microsoft Excel էլեկտրանային աղյուսակի միջավայր մուտք գործելու քայլերի հաջորդականությունը, էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական աշխատանքային պատուհանը
2. Աշխատանքային թերթ Սահմանվում են աշխատանքային գիրք, աշխատանքային թերթ հասկացությունները, ներկայացվում են աշխատանքային թերթը անվանափոխելու, նոր աշխատանքային թերթ ավելացնելու, աշխատանքային թերթը տեղափոխելու համար նախատեսված քայլերը
3. Աշխատանքային թերթի կառուցվածքը Ներկայացվում է Էլեկտրոնային աղյուսակի աշխատանքային թերթի կառուցվածքը, սահմանվում է աղյուսակային կուրսոր հասկացությունը
4. Ֆայլային գործողություններ Ներկայացվում է Excel–ի միջավայրում նոր փաստաթուղթ ստեղծելու, ստեղծված փաստաթուղթը պահպանելու, նախկինում պահպանված փաստաթուղթը բացելու համար նախատեսված քայլերը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ո՞ր բջիջն է ակտիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը աշխատանքային թերթում պետք է ճանաչի, թե ո՞ր բջիջն է ակտիվ
2. Աշխատանքային թերթերից ո՞րն է ակտիվ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Աշակերտը աշխատանքային թերթերի ղեկավարման վահանակից պետք է ճանաչի, թե ո՞ր թերթն է ակտիվ
3. Պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է Excel-ի միջավայրում ստեղծվող փաստաթղթի կառուցվածքի, նրա տարրերի իմացությունը
4. Excel-ում նոր ստեղծվող փաստաթղթի անվանումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է նոր փաստաթուղթ ստեղծելիս ավտոմատ կերպով տրվող անվանման կազմության իմացությունը
5. MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակ մուտք գործելու քայլերի հաջորդականությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակ մուտք գործելու քայլերի հաջորդականության, արագ հասանելիության տարբերանշանի իմացությունը
6. Ֆայլային գործողություններ MS Excel-ում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է ֆայլային գործողությունների իմացությունը: Աշակերտը պետք է թվարկված պատասխաններից ընտրի ճիշտ պատասխանը
7. MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական պատուհանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Աշակերտը պետք է ճանաչի MS Excel էլեկտրոնային աղյուսակի պատուհանը և նրա հիմնական դաշտերն ու դրանց անվանումները
8. Ո՞ր բառն է բաց թողնված 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է աշխատանքային թերթեր ավելացնելու, տեղափոխելու, անվանափոխելու կարողությունները
9. Ի՞նչ է պատկերված նկարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում են ցուցադրումը պահպանելու քայլերը գործնականորեն կիրառելու կարողությունները
10. Ինչպե՞ս բացել նախկինում պահպանված աշխատանքային գիրքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է պահպանված աշխատանքային գրքի բացման քայլերի իմացությունը
11. Ի՞նչ գործողություն է կատարվում փաստաթղթի հետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում են նախկինում պահպանված փաստաթուղթը բացելու քայլերը գործնականորեն կիրառելու կարողությունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 5Մ. Microsoft Excel էլեկտրանային աղյուսակի միջավայր մուտք գործելու քայլերը, էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական աշխատանքային պատուհանը, աշխատանքային գիրք, աշխատանքային թերթ, աղյուսակային կուրսոր հասկացությունները, աշխատանքային թերթի անվանափոխումը, նոր աշխատանքային թերթի ավելացումը, աշխատանքային թերթի տեղափոխումը, Excel–ի միջավայրում նոր փաստաթուղթի ստեղծումը, պահպանումը, նախկինում պահպանված փաստաթուղթի բացումը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. Microsoft Excel էլեկտրանային աղյուսակի միջավայր մուտք գործելու քայլերը, էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական աշխատանքային պատուհանը, աշխատանքային գիրք, աշխատանքային թերթ, աղյուսակային կուրսոր հասկացությունները, աշխատանքային թերթի անվանափոխումը, նոր աշխատանքային թերթի ավելացումը, աշխատանքային թերթի տեղափոխումը, Excel–ի միջավայրում նոր փաստաթուղթի ստեղծումը, պահպանումը, նախկինում պահպանված փաստաթուղթի բացումը:
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 21Մ. Microsoft Excel էլեկտրանային աղյուսակի միջավայր մուտք գործելու քայլերը, էլեկտրոնային աղյուսակի հիմնական աշխատանքային պատուհանը, աշխատանքային գիրք, աշխատանքային թերթ, աղյուսակային կուրսոր հասկացությունները, աշխատանքային թերթի անվանափոխումը, նոր աշխատանքային թերթի ավելացումը, աշխատանքային թերթի տեղափոխումը, Excel–ի միջավայրում նոր փաստաթուղթի ստեղծումը, պահպանումը, նախկինում պահպանված փաստաթուղթի բացումը: