Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քորդավորների հիմնական բնութագիրը և ներկայացուցիչները Քորդավորների հիմնական բնութագիրը և ներկայացուցիչները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քորդավորների ընդհանուր նկարագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Քորդավորների ընդհանուր նկարագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Նշտարիկի կազմավորվածությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Նշտարիկի կազմավորվածությունը: Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն
3. Քորդավոր և անքորդա կենդանիներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Քորդավոր և անքորդա կենդանիներ: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Քորդավորների կարգաբանական բազմազանությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քորդավորների կարգաբանական բազմազանությունը: Ուսումնասիրել բերված տվյալները և ճիշտ լրացնել տառերը
5. Անգանգների և օղակավոր որդերի համեմատական բնութագիրը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Անգանգների և օղակավոր որդերի համեմատական բնութագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
6. Քորդավորների ենթատիպերի հատկանիշները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քորդավորների ենթատիպերի հատկանիշները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
7. Նշտարիկի կառուցվածքը և գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նշտարիկի կառուցվածքը և գործառույթները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Քորդավորների տեսակային բազմազանությունը և դասակարգումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Քորդավորների տեսակային բազմազանությունը և դասակարգումը: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակները
9. Նշտարիկի օրգանները և դրանց գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նշտարիկի օրգանները և դրանց գործառույթները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը 00:08:00 միջին 14Մ. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը 00:10:00 միջին 13Մ. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը
2. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը 00:15:00 միջին 17Մ. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը