Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գումարում կարգային միավորի փոխանցմամբ Գումարում կարգային միավորի փոխանցմամբ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել թվերի գումարը:
2. Երկնիշ թվերի գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել երկնիշ թվերի գումարը
3. Եռանիշ և երկնիշ թվերի միավորների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել միավորների գումարը
4. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարի տասնյակները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տասնյակների թիվը
5. Երկնիշ թվերի գումարում կարգային միավորի փոխանցմամբ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է կատարել գումարումը
6. Քառանիշ և եռանիշ թվերի միավորների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել միավորների գումարը
7. Քառանիշ թվերի տասնավորների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել տասնավորների գումարը
8. Հարյուրավորների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հարյուրավորների գումարը
9. Եռանիշ և երկնիշ գումարելիներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել գումարը
10. Երկնիշ թվերի գումարման քայլերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5.5Մ. Պետք է կատարել եռանիշ թվերի գումարումը
11. Երկու քառանիշ թվերի գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել երկու քառանիշ թվերի գումարը
12. Գումարը հնգանիշ թիվ է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել պահանջվող թիվը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիշ թվերի գումարում կարգային անցոմով» թեմայից 00:20:00 միջին 18.5Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի գումարման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիշ թվերի գումարում կարգային անցոմով» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի գումարման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիշ թվերի գումարում կարգային անցոմով» թեմայից 00:25:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ կարգային միավորի փոխանցմամբ թվերի գումարման վերաբերյալ