Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կոորդինատային հարթություն Կոորդինատային հարթություն, կետի կոորդինատներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կետի կոորդինատը կոորդինատային հարթության վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատը
2. Տրված կետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել տրված կետի կոորդինատները
3. Կետը կոորդինատային առանցքի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել, թե որ առանցքի վրա է գտնվում տրված կետը
4. Կետի պատկանումը քառորդին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե որ քառորդին է պատկանում կետը
5. Տրված քառորդին պատկանող կետը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել տրված քառորդին պատկանող կետը
6. Համաչափություն կոորդինատային հարթության վրա 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել տրվածին համաչափ կետը
7. Ուղղանկյան գագաթները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել ուղղանկյան գագաթի կոորդինատները
8. Համաչափ կետի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել համաչափ կետի կոորդինատները
9. Հատվածների միջնակետերի կոորդինատները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել հատվածների միջնակետերի կոորդինատները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոորդինատային հարթություն» թեմայից 00:25:00 միջին 6Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային հարթության վրա կետերի դասավորության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոորդինատային հարթություն» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային հարթության վրա կետերի դասավորության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոորդինատային հարթություն» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային հարթության վրա կետերի դասավորության վերաբերյալ