Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մոլեկուլ: Քիմիական բանաձև Իմանալ մոլեկուլ հասկացությունը: Կարողանալ կազմել բանաձև և այն կարդալ:
2. Նյութի բաղադրության հաստատունությունը Իմանալ նյութի բաղադրության հաստատունության օրենքը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ատոմների թվի որոշումը նյութի որոշակի թվով մոլեկուլում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրերի ատոմների թիվը մոլեկուլում
2. Նյութի բաղադրության արտահայտումը քիմիական բանաձևի միջոցով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ քիմիական բանաձևի միջոցով արտահայտել նյութի մոլեկուլի բաղադրությունը
3. Ատոմների թվի որոշում մոլեկուլում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրերի ատոմների թիվը մոլեկուլում
4. Բանաձևն՝ ըստ քիմիական նշանների արտասանության և ատոմների թվի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ կարդալ նյութի քիմիական բանաձևը
5. Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որոշումը և բանաձևի արտասանությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ըստ նյութի բանաձևի՝ կարողանալ հաշվել հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և բանաձևի արտասանությունը
6. Նյութի մեկ մոլեկուլի իրական զանգվածի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ հաշվել նյութի մեկ մոլեկուլի իրական զանգվածն՝ ըստ ածխածնի ատոմի իրական զանգվածի
7. Փոխազդող պարզ նյութերի զանգվածների հարաբերության որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ որոշել փոխաղդող նյութերի զանգվածների հարաբերությունը
8. Նյութի զանգվածի և ավելցուկով վերցրած ելանյութի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Կարողանալ հաշվել ստացված նյութի զանգվածը և գտնել ավելցուկով վերցված նյութը:
9. Տարրի զանգվածային բաժնի հիման վրա նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ որոշել տարրի բնույթը՝ մետաղը , հաշվել տարրի զանգվածային բաժինը և նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մոլեկուլ: Քիմիական բանաձև» թեմայով 00:10:00 միջին 15Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները մոլեկուլ, քիմիական բանաձև, զանգվածային հարաբերություն հասկացությունների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա կարդալ նյութի քիմիական բանաձևը, ըստ տարրերի ատոմների զանգվածների հարաբերությամբ կազմել նյութի բանաձևը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մոլեկուլ: Քիմիական բանաձև» թեմայով 00:15:00 միջին 9Մ. Ամրապնդել սովորողների գիտելիքներերը «Մոլեկուլ, քիմիական բանաձև» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանալ որոշել տարրերի ատոմների թիվը մոլեկուլում, ըստ նյութի բանաձևի հաշվի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և կարդա բանաձևը:
2. Ստուգողական աշխատանք «Հարաբերական մոլեկուլային զանգված» թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտոլիքները «Հարաբերական մոլեկուլային զանգված» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա մոլեկուլ, հարաբերական մոլեկուլային զանգված, մոլեկուլի իրական զանգված հասկացությունները: Կարողանա հաշվել մոլեկուլի հարաբերական զանգվածը, իրական զանգվածը: