Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աղերի դասակարգումը Իմանալ աղերի դասակարգմը և անվանագարգումը
2. Աղերի ստացման եղանակները Իմանալ աղերի ստացման եղանակները, կարողանալ հաստատել այդ եղանակները ռեակցիաների հավասարումների օրինակներով:
3. Աղերի քիմիական հատկությունները Իմանալ աղերի քիմիական հատկությունները, կարողանալ կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարոիմներ վեևջիններիս վերաբերյալ:
4. Ծագումնաբանական կապը անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև Կարողանալ կապ հաստատել անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աղի բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ՛՛ Աղեր՛՛ թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տարբերել անօոգանական միացությունների հիմնական դասերին պատկանող նյութերի բանաձևերը և կարողանա ընտրել աղի բանաձևը:
2. Միահիմն թթվով առաջացած աղի բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ՛՛ Աղեր՛՛ թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա աղերի ստացման եղանակները, կարողանա կազմել աղերիի բանաձևերը, համակարգել գիտելիքները և կապ հաստատել անoրգանական միացությունների հիմնական դասերի միջև:
3. Ըստ տրված բանաձևի աղի անվանակարգումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները « Աղեր» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա աղերի դասակարգումը և անվանակարգումը: Կարողանա տալ աղի անվանումը՝ ըստ բանաձևի
4. Հավասարումների կազմում՝ըստ փոխարկումների ուրվագրի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ՛՛ Աղեր՛՛ թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա աղերի ստացման եղանակները: Կարողանա կապ հաստատել տարբեր անօրգանական նյութերի դասերի միջև:
5. Հաստատել կապ անօրգանական նյութերի դասերի միջև 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները անօրգանական հիմնական դասերի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա կապ հաստատել տարբեր անօրգանական նյութերի դասերի միջև
6. Ըստ տարրերի ատոմների զանգվածային բաժինների բարդ նյութի բանաձևի և տեսակի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողա կազմել նյութի բանաձևը՝ ըստ տարրերի ատոմների զանգվածային բաժինների և ըստ այդ բանաձևի ճանաչել նյութը
7. Անօրգանական հիմնական դասերի նյութերի ծավալի կամ զանգվածի որոշում՝ ըստ քիմիական ռեակցիայի 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի ծագումնաբանական կապի վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել տարբեր նյութերի միջև ընթացող ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ
8. Աղի զանգվածի որոշումը՝ ըստ ընթացող ռեակցիայի հավասարման 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա կազմել ռեակցիաների հավասարումները՝ ըստ աղերի ստացման եղանակների և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
9. Քիմիական ռեակցիաների հավասարումների կազմումը՝ ըստ ուրվագրի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքներն անօրգանական միացությունների հիմնական դասերի վերաբերյալ: Կարողանալ կապ հաստատել այդ միացությունների դասերի միջև՝ կազմելով ռեակցիաների քիմիական հավասարումները, կատարել հաշվարկներ: Կրկնել օքսիդների, հիմքերի և աղերի հատկությունները ու ստացման եղանակները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք աղերի վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ՛՛ Աղեր՛՛ թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տարբերել անօոգանական միացությունների հիմնական դասերին պատկանող նյութերի բանաձևերը և կարողանա ընտրել աղի բանաձևը, Սովորողը պետք է իմանա աղերի դասակարգումը և անվանակարգումը: Կարողանա տալ աղի անվանումը՝ ըստ բանաձևի:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք աղերի վերաբերյալ 00:17:00 միջին 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ՛՛ Աղեր՛՛ թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է իմանա աղերի ստացման եղանակները: Կարողանա կապ հաստատել տարբեր անօրգանական նյութերի դասերի միջև:
2. Ստուգողական աշխատանք աղերի և անօրգանական նյոիթերի հիմնական դասերի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 11Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի ծագումնաբանական կապի վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել տարբեր նյութերի միջև ընթացող ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ: Կրկնել աղերի ստացման եղանակները և դասակարգումը. նյութի լուծելիությունը: Կարողանալ կազմել ընթացող ռեակցիայի հավասարումը՝ ըստ խնդրի պայմանի. կատարել հաշվարկներ՝ ըստ ռեակցիաի հավասարման: Ամրապնդել գիտելիքները գազի ծավալի, նյութի զանգվածի և քանակի որոշման վերաբերյալ. խնդիր լուծելու կարողությունը:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը