Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ալյումին Իմանալ ալյումինի ատոմի կառուցվածքը, տարածվածությունը բնության մեջ, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները
2. Երկաթ Իմանալ երկաթի ատոմի կառուցվածքը, միացությունները, քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները, ստացումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ալյումինի իոնի էլեկտրոնային բանաձևի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել ալյումինի +3 լիցքով իոնի էլեկտրոնային բանաձևը
2. Երկաթի կայուն իզոտոպի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները երկաթի ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ
3. Ավարտել ռեակցիայի հավասարումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի և երկաթի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ավարտել ռեակցիայի հավասարումը և հաշվել քանակաչափական գործակիցների գումարը
4. Որոշել, որ աղի լուծույթում երկաթը կպատվի այլ մետաղի թաղանթով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները երկաթի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել մետաղների լարվածության շարքի վերաբերյալ կանոնները, վերօքս ռեակցիաների հավասարումները
5. Ալյումինի կարբիդի արգասիքների բանաձևերի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ալյումինի կարբիդի հիդրոլիզի ռեակցիայի հավասարումը և կատարել համապատասխան հաշվարկ
6. Նյութի լուծույթի որոշում խառնուրդից երկաթի առանձնացման համար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի և երկաթի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ
7. Ալյումինի հալոգենիդի զանգվածի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների փորձարարական գիտելիքները ալյումինի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ըստ փորձի՝ որոշել ալյումինի հետ փոխազդած հալոգենը
8. Ալյումինի քլորիդի հետ ծախսված կալիումի հիդրոքսիդի լուծույթի զանգվածի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի հիդրօքսիդի երկդիմի հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ալյումինի աղի և ալկալու միջև ընթացող ռեակցիաների հավասարումները և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ
9. Ալյումինի հետ փոխազդած ալկալու քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի քիմիական հատկությունների (փոխազդեցությունը ալկալիների հետ) վերաբերյալ: Վերհիշել ջրածնի քիմիական հատկությունները և կազմել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները ու ըստ դրանց կատարել հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ալյումինի ատոմի կառուցվածքի և առաջացած միացությունների հատկությունների վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 12Մ. 1. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել ալյումինի +3 լիցքով իոնի էլեկտրոնային բանաձևը 2. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ալյումինի կարբիդի հիդրոլիզի ռեակցիայի հավասարումը և կատարել համապատասխան հաշվարկ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք երկաթի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 8Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները երկաթի քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել մետաղների լարվածության շարքի վերաբերյալ կանոնները, վերօքս ռեակցիաների հավասարումները
2. Ստուգողական աշխատանք ալյումինի և երկաթի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 17Մ. 1. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալյումինի քիմիական հատկությունների (փոխազդեցությունը ալկալիների հետ) վերաբերյալ: Վերհիշել ջրածնի քիմիական հատկությունները և կազմել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները ու ըստ դրանց կատարել հաշվարկներ 2. Ստուգել սովորողների գիտելիքները երկաթի հիդրօքսիդների ստացման վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ: Զարգացնել խնդիր լուծելու կարողությունը