Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եվրասիան կազմող պլատֆորմներն ու գեոսինկլինալները: Տեկտոնական ակտիվ գոտիներ Նյութը նվիրված է Եվրասիայի մակերևույթը պայմանավորող պլատֆորմների և գեոսինկլինալների աշխարհագրական առանձնահատկություններին, ինչպես նաև երկրաշարժերի և հրաբուխների տարածման շրջաններին
2. Եվրասիայի մակերևույթը Նյութը նվիրված է Եվրասիայի մակերևույթի ձևերի և խոշոր միավորների աշխարհագրական առանձնահատկություններին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եվրասիայի պլատֆորմներն ու գեոսինկլինալները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի ժամանակակից տարածքի կազմում գտնվող պլատֆորմների և գեոսինկլինալների իմացությունը
2. Եվրասիայի հարթավայրերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի հարթավայրերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Երկրաշարժավտանգ տարածքները և ավերիչ երկրաշարժերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի սեյսմիկ գոտիների և առավել ավերիչ կամ նշանավոր երկրաշարժերի իմացությունը
4. Եվրասիայի լեռները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի լեռների, լեռնաշղթաների ու լեռնաշխարհների իմացությունը
5. Եվրասիայի մակերևույթի առանձնահատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի մակերևույթի ձևավորման և ներկայիս վիճակի առանձնահատկությունները
6. Եվրասիայի գործող հրաբուխները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի գործող հրաբուխների և նրանց աշխարհագրական բաշխման առանձնահատկությունների իմացությունը
7. Ասիայի մակերևույթի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի հարթավայրերի և լեռների աշխարհագրական տեղաբաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
8. Եվրոպայի մակերևույթի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպայի հարթավայրերի և լեռների աշխարհագրական տեղաբաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
9. Եվրասիայի նշանավոր լեռնագագաթների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի նշանավոր լեռնագագաթների և գործող հրաբուխների աշխարհագրական տեղաբաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Եվրասիայի մակերևույթը թեմայից 00:07:00 միջին 9Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Եվրասիայի մակերևույթը թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Եվրասիայի մակերևույթը թեմայից 00:20:00 միջին 5Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Եվրասիայի մակերևույթը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը