Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը Ներկայացվում է աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման ընդհանուր պատկերը, գաղափար է տրվում բնակչության միջին խտության մասին
2. Բնակչության տեղաբաշխման առանձնահատկությունները Քննարկվում են աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման հիմնական օրինաչափությունները և ներկայացվում են բնակչության կուտակման արեալները
3. Միգրացիաներ Ներկայացվում են աշխարհի բնակչության միգրացիաների մասին ընդհանուր տեղեկություններ՝ բերելով օրինակներ միգրացիաների տարբեր տեսակների մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Թեստային առաջադրանքը միտված է աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքների ստուգմանը
2. Բնակչության միջին խտության որոշում բնակչության թվի և տարածքի միջոցով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Խնդիրն ուղղված է բնակչության միջին խտության ցուցանիշի հաշվարկման իմացությանը
3. Երկրի տարածքի որոշումը բնակչության միջին խտության միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2.5Մ. Խնդրի ճիշտ լուծման շնորհիվ աշակերտները կորոշեն երկրի տարածքի մակերեսը՝ ունենալով բնակչության միջին խտությունը: Նրանք կամրապնդեն իրենց գիտելիքները, կզարգացնեն կարողությունները նմանօրինակ խնդիրների լուծման շնորհիվ
4. Համեմատական աշխատանք 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է աշակերտների վերլուծական կարողությունների զարգացմանը՝ համեմատելով տարբեր պետությունների վերաբերյալ ցուցանիշները
5. Աշխարհի բնակչության խոշոր կուտակման արեալները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքն ուղղված է աշխարհի բնակչության խոշոր կուտակման արեալների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը
6. Միգրացիաներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է միգրացիաների տեսակներին, ձևերին՝ ուղղված լինելով աշխարհի բնակչության մեխանիկական շարժի վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը
7. Աշխարհի բնակչության տեղաբաշխումը-քարտեզ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է աշակերտների քարտեզագրական գիտելիքների խորացմանը՝ օգտագործելով աշխարհի բնակչության տեղաբաշխման քարտեզը
8. Բնակչության թվի որոշումը բնական և մեխանիկական շարժի միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Խնդիրը վերաբերում է երկրի բնակչության թվի հաշվարկին, երբ տրված են բնական աճի և մեխանիկական շարժի վերաբերյալ ցուցանիշները: Առաջադրանքն ուղղված է բնակչության միգրացիայի և բնական շարժի միջև կապի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
9. Որոշիր երկրի բնական և մեխանիկական շարժը, բնակչության թվի փոփոխությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Խնդիրը միտված է երկրի բնակչության թվի հաշվարկի իմացությանը՝ օգտագործելով ծնելիության, մահացության, էմիգրանտների և իմիգրանտների վերաբերյալ ցուցանիշները
10. Միգրացիա և բնակչության միջին խտություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Խնդիրը վերաբերում է երկու երկրների բնակչության միջին խտության ցուցանիշների համեմատությանը՝ օգտագործելով բնական շարժի և միգրացիայի վերաբերյալ տրված ցուցանիշները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից 00:07:00 միջին 8Մ. Վարժանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից 00:30:00 միջին 25Մ. Տնային աշխատանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից 00:15:00 միջին 19Մ. Ստուգողական աշխատանք բնակչության տեղաբաշխումը թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը