Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալները Արտադրություն, շուկա, տրանսպորտ
2. Համաշխարհային տնտեսություն, ճյուղային կառուցվածքը Ներկայացվում են համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածը, հիմնական ճյուղերն ու ենթաճյուղերը
3. Տնտեսության տեղաբաշխման վրա ազդող գործոնները Տարածքային, բնառեսուրսային, ՏԱԴ-ի, աշխատանքային ռեսուրսների, էկոլոգիական և այլ գործոններ
4. Տնտեսաաշխարհարական դիրք, հումքատար, էներգատար, աշխատատար արտադրություններ Հասկացություններ
5. Աշխատանքի աշխարհագրական բաժանում, աշխատանքի միջազգային բաժանում Ներկայացվում են աշխատանքի աշխարհագրական և միջազգային բաժանումները
6. Սոցիալիսատական պետություններ Ներկայացվում են սոցիալիստական պետությունները, որոնք ստեղծվել են 20-րդ դարում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Համաշխարհին տնտեսություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի իմացության ստուգմանը
2. Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Այս հետաքրքաշարժ առաջադրանքը միտված է համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալների իմացության ստուգմանը նկարների միջոցով
3. Տնտեսության տեղաբաշխման գործոնները 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է տնտեսության տեղաբաշման գործոնների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը՝ օգտագործելով նրանց վերաբերյալ նկարներ
4. Տնտեսաաշխարհագրրական դիրքի գործոն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է աշխարհագրության առանցքային հասկացություններից մեկի՝ ՏԱԴ -ի իմացության ստուգմանը տարբեր պետությունների համեմատության միջոցով
5. Բնառեսուրսային գործոն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է տնտեսության տեղաբաշման գործոններից մեկի՝ բնառեսուրսային գործոնի վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը՝ առանձացնելով հումքատար, էներգատար, ջրատար, գիտատար և այլ ասպեկտները
6. Էկոլոգիական գործոն, աշխատանքային ռեսուրսների գործոն, գիտատարության գործոն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է տնտեսության տեղաբաշխման գործոններից մի քանիսին՝ բնառեսուրսային, աշխատանքային ռեսուրսների, տարածքային և այլն գործոնների իմացության ստուգմանը նկարների միջոցով
7. Հասկացություններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է թեմայի շրջանակներում կիրառվող հասկացությունների իմացության ստուգմանը
8. Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադանքը միտված է համաշխարհային տնտեսության տարբեր ճյուղերի և ենթաճյուղերի իմացությանը՝ օգտվելով նրանց վերաբերյալ նկարներից
9. Քարտեզ- աշխարհի պետությունները՝ ըստ ՀՆԱ-ի 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է քարտեզագրական գիտելիքների ամրապնդմանը և համաշխարհային տնտեսության մեջ տարբեր դերակատարում ունեցող պետությունների առանձնացմանը
10. Աշխատանքի միջազգային աշխարհագրական բաժանում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է համաշխարհային շուկայում տարբեր ապրանքների արտադրությամբ առաջատար երկրների իմացության ստուգմանը
11. Սոցիալիստական պետություններ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է նախկին և ժամանակակից սոցիալիստական պետությունների իմացության ստուգմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից 00:07:00 միջին 13Մ. Վարժանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից 00:10:00 միջին 15Մ. Տնային աշխատանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Ստուգողական աշխատանք՝ «Համաշխարհային տնտեսություն» թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը