Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. ՀՀ երկրաբանական հիմքը Տեսությունը վերաբերում է ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկություններին
2. ՀՀ օգտակար հանածոները Տեսությունը վերաբերում է ՀՀ տարածքի օգտակար հանածոներին, դրանց տեղաբաշխմանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունները և ավերիչ երկրաշարժերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունների և հզոր երկրաշարժերի վերաբերյալ սովորողների գիտելիքները
2. Оգտակար հանածները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու ՀՀ օգտակար հանածոների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքները
3. ՀՀ երկրաբանական զարգացումը և օգտակար հանածոները. պնդումների փունջ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է ճիշտ կամ սխալ պնդումների միջոցով ստուգելու և ամրապնդելու սովորողների գիտելիքները ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունների և օգտակար հանածոների վերաբերյալ
4. ՀՀ օգտակար հանածոների կիրառության ոլորտները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու սովորողների գիտելիքները ՀՀ-ում առկա հիմնական օգտակար հանածոների վերաբերյալ
5. ՀՀ օգտակար հանածոները. քարտեզի իմացություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու սովորողների՝ ՀՀ օգտակար հանածոների տեղաբաշխման վերաբերյալ քարտեզագրական գիտելիքները
6. ՀՀ ռեսուրսապահովվածությունը օգտակար հանածոներով 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է տարբեր օգտակար հանածոների պաշարներով ՀՀ ռեսուրսապահովվածութան վերաբերյալ սովորողների գիտելքների ամրապնդմանը
7. ՀՀ օգտակար հանածոների տեղաբաշխումն ըստ մարզերի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու ՀՀ մարզերի օգտակար հանածոների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքները
8. ՀՀ երկրաբանական քարտեզի իմացություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու սովորողների գիտելիքները ՀՀ տարածքում տարբեր երկրաբանական ժամանակաշրջանների և դարաշրջանների ապարների տարածման վերաբերյալ
9. Բնութագրումով երկրաբանական դարաշրջանի կամ ժամանակաշրջանի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների՝ Հայաստանի տարածքի երկրաբանական զարգացման վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունները 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ «ՀՀ տարածքի երկրաբանական առանձնահատկություններ» թեմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ օգտակար հանածոները 00:20:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ «ՀՀ օգտակար հանածոներ» թեմայի վերաբերյալ
2. ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը: Օգտակար հանածոներ 00:25:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ «ՀՀ երկրաբանական կառուցվածքը: Օգտակար հանածոներ» թեմայի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը