Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկությունները Տեսական նյութը վերաբերում է Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկություններին
2. Ռելիեֆի ազդեցությունը Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի վրա Տեսությունը վերաբերում է բարդ ռելիեֆի ազդեցությանը Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի վրա

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օդի միջին ջերմաստիճանի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհում օդի միջին ջերմաստիճանի տարծական տարբերությունների ընկալմանը
2. Կլիմայաստեղծ գործոնների ճանաչումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայաստեղծ գործոնների ճանաչմանը
3. Օդի ջերմաստիճանի տատանման լայնույթի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհում օդի ջերմաստիճանի տատանման լայնույթի ընկալմանը
4. Մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունն ըստ բարձրության 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է մթնոլորտային ճնշման վերընթաց փոփոխության վերաբերյալ խնդիրների լուծմամբ սովորողների վերլուծական մտածողության զարգացմանը
5. Արեգակի ճառագայթների անկման անկյան որոշումը գիշերահավասարի օրերին 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է գիշերահավասարի օրերին արեգակի ճառագայթների անկման անկյան որոշման միջոցով սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը
6. Կլիմայական առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկությունների ըմբռնմանը
7. Ջերմաստիճանի փոփոխությունն ըստ բարձրության 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է ջերմաստիճանի ուղղաձիգ փոփոխության օրինաչափության վերաբերյալ խնդիրների լուծման միջոցով սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը
8. Կլիմագրամների համեմատություն և վերլուծություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական կլիմայագրամների միջոցով սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը
9. Արեգակի ճառագայթների անկման անկյան որոշումը արևադարձի օրերին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է արևակայության օրերին արեգակի ճառագայթների անկման անկյան որոշման խնդիրներ միջոցով սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայական առանձնահատկությունները 00:15:00 միջին 4Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի առանձնահատկությունները 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքները Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի առանձնահատկությունների վերաբերյալ
2. Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի առանձնահատկությունները 00:25:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի կլիմայի առանձնահատկությունների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը