Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև, եռանկյան անհավասարությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանկյան կողմին հանդիպակաց և առընթեր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Եռանկյան կողմին հանդիպակաց և առընթեր անկյունների ընտրությունը
2. Հանդիպակաց և առընթեր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարից ընտրել հանդիպակաց կամ առընթեր անկյունները
3. Եռանկյունների տեսակները ՝ կախված կողմերից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարից ընտրել եռանկյունների տեսակները՝ կողմերից կախված
4. Եռանկյան տեսակը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Եռանկյան տեսակի որոշումը կողմի երկարությունից և անկյան մեծությունից կախված
5. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հավասարակողմ եռանկյան պարագծի հաշվումը, եթե հայտնի է նրա կողմը
6. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հավասարասրուն եռանկյան պարագծի հաշվումը, եթե հայտնի են նրա կողմերը
7. Եռանկյան պարագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Եռանկյան պարագծի հաշվումը, եթե տրված են նրա կողմերը
8. Հավասարակողմ եռանկյան կողմը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հավասարակողմ եռանկյան կողմի հաշվումը, եթե տրված է նրա պարագիծը
9. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքի հաշվումը, եթե հայտնի է նրա պարագիծը և սրունքը
10. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքի հաշվումը պարագծի և հիմքի միջոցով
11. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, երբ տրված է դրանց տարբերությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3.5Մ. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերի հաշվումը, եթե տրված է դրանց տարբերությունը և եռանկյան պարագիծը
12. Եռանկյան կողմերն ու անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Անկյունների դասակարգման միջոցով պարզել կողմերի դասակարգումը:
13. Եռանկյան անհավասարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Եռանկյունների գոյության ստուգումը եռանկյան անհավասարության միջոցով
14. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, տրված է դրանց հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, եթե տրված է դրանց հարաբերությունը
15. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3.5Մ. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերի հաշվումը, եթե տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը
16. Եռանկյան կողմերը, տրված է դրանց տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Եռանկյան կողմերի հաշվումը, եթե տրված է դրանց տարբերությունը
17. Հավասարասրուն եռանկյան կողմերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Հաշվել հավասարասրուն եռանկյան կողմերը, եթե հայտնի է դրանցից մեկը և պարագիծը: Իրավիճակի վերլուծում
18. Պարագծերի համեմատումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Պատկերների պարագծերի համեմատումը եռանկյան անհավասարության օգնությամբ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև» թեմայից 00:25:00 միջին 21.5Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան կողմերի և անկյունների առնչությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև» թեմայից 00:20:00 միջին 17.5Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան կողմերի և անկյունների առնչությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև» թեմայից 00:20:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ եռանկյան կողմերի և անկյունների առնչությունների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը