Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը: Ատոմի միջուկի կառուցվածքի նեյտրոն-պրոտոնային մոդելը
2. Միջուկային ուժեր Նուկլոնների միջև գործող փոխազդեցության ուժերը
3. Ռադիոակտիվություն: Գաղափար ատոմային էներգիայի մասին Բնական ռադիոակտիվություն: Միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տարրական մասնիկի լիցքի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տարրական մասնիկի լիցքի նշանի և մեծության որոշումը
2. Ճառագայթման տեսակների նկարագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ինչպիսի՞ մասնիկների հոսք է իրենից ներկայացնում տրված ճառագայթումը
3. Քիմիական տարրերի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Քիմիական տարրերի միջուկների, նրանց բացասական և դրական իոնների և իզոտոպների կազմության հետազոտումը
4. Քիմիական տարրի միջուկի փոփոխությունները տրոհման ժամանակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Քիմիական տարրի Z կարգաթվի և A զանգվածային թվի փոփոխությունը միջուկային ռեակցիաների ժամանակ
5. Տրված քիմիական տարրում պարունակվող տարրական մասնիկների թվի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Խնդրում տրված քիմիական տարրի չեզոք ատոմում պարունակվող էլեկտրոնների, պրոտոնների և նեյտրոնների թվի որոշումը
6. Տրված իոնում պարունակվող տարրական մասնիկների թվի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված քիմիական տարրի իոնում տարրական մասնիկների թվի հաշվարկը
7. Միջուկային ուժերի բնութագրերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Ո՞ր մասնիկների միջև են գործում և ինչպիսի՞ հատկություններ ունեն միջուկային ուժերը
8. Քիմիական տարրի կարգաթվի փոփոխությունը միջուկային ռեակցիայի արդյունքում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ինչպես է փոխվում քիմիական տարրի կարգաթիվը տարբեր տրոհման ռեակցիաներում
9. Տրված տարրի միջուկի տրոհումից առաջացած տարրական մասնիկների որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ռադիոակտիվ տրոհման արդյունքում առաջացող տարրական մասնիկների որոշումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը» թեմայից 00:25:00 միջին 17Մ. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը
2. Ստուգողական աշխատանք «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը» թեմայից 00:45:00 միջին 18Մ. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը