Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սինուսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
2. Որոշ անկյունների սինուսի արժեքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել որոշ անկյունների սինուսի արժեքները:
3. Սխալ պնդում սինուսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել սխալ պնդումը:
4. Սինուսի մի քանի հատկություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4Մ. Պետք է լրացնել սինուսի հատկությունները:
5. y=sinx ֆունկցիայի աճելը/նվազելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել y=sinx ֆունկցիայի աճելը/նվազելը տրված միջակայքում:
6. Անկյան ձևափոխություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ձևափոխելով անկյունը, պետք է հաշվել սինուսի արժեքը:
7. y=sinx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Պետք է գտնել y=sinx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
8. Արժեքների բազմություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել y = b + sin ax տեսքի ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
9. Զույգության հետազոտում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Պետք է հետազոտել ֆունկցիայի զույգությունը:
10. Սինուսի արժեքների համեմատում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է համեմատել սինուսի արժեքները:
11. Կետի պատկանելը գրաֆիկին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է պարզել կետի պատկանելը տրված ֆունկցիայի գրաֆիկին:
12. Գրաֆիկի կառուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը:
13. Հավասարման գրաֆիկական լուծում Ստեղծագործական բարդ 1Մ. Հավասարումը պետք է լուծել գրաֆիկական եղանակով:
14. Եռանկյունաչափական ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Պետք է գտնել եռանկյունաչափական ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
15. y=sin(x+a)+b ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պետք է կառուցել y=sin(x+a)+b ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը» թեմայից 00:10:00 միջին 6Մ. Առաջադրանքներ y=sinx ֆունկցիայի հատկությունների և գրաֆիկի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ y=sinx ֆունկցիայի հատկությունների և գրաֆիկի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «y=sinx ֆունկցիայի հատկություններն ու գրաֆիկը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ y=sinx ֆունկցիայի հատկությունների և գրաֆիկի վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը