Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Համաչափ և անհամաչափ բազմություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք բազմությունը համաչափ է:
2. Զույգության հետազոտում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հետազոտել ֆունկցիայի զույգությունը:
3. Զույգության հետազոտում, որոշման տիրույթ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հետազոտել ֆունկցիայի զույգությոը և գտնել նրա որոշման տիրույթը:
4. Պնդումներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների զույգության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
5. Զույգ ֆունկցիաների բանաձևի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել զույգ ֆունկցիաների բանաձևերը:
6. Չորս պնդում զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
7. Կենտ ֆունկցիա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կենտ ֆունկցիայի արժեքը:
8. Պնդումների ձևակերպումները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4Մ. Պետք է լրացնել պնդումների ձևակերպումները:
9. Ֆունկցիայի զույգությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Ֆունկցիայի զույգության որոշելը առանց գրաֆիկի օգնության:
10. Մի քանի ֆունկցիաների կենտությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել կենտ ֆունկցիաները:
11. Ֆունկցիայի գրաֆիկի նկարագիրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է պարզել ֆունկցիայի հատկությունները, ըստ նրա գրաֆիկի:
12. Գործողություններ զույգ և կենտ ֆունկցիաների հետ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
13. Կենտ/զույգ ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է որոշել ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում:
14. Զույգ կամ կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի կետի օրդինատը/աբսցիսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Զույգ կամ կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի կետի օրդինատը/աբսցիսը:
15. Զույգ/կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի քառորդները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է պարզել գրաֆիկի քառորդները:
16. Զույգ և կենտ ֆունկցիաների գումար 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Զույգ և կենտ ֆունկցիաների գումար:
17. Բեկյալի կառուցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է կառուցել զույգ ֆունկցիայի գրաֆիկը:
18. Կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է կառուցել կենտ ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ» թեմայից 00:20:00 միջին 7Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ» թեմայից 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ» թեմայից 00:35:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը