Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տեքստային խնդիրներ Տեքստային խնդիրների լուծում մեկ անհայտով հավասարում կազմելու և լուծելու միջոցով, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Շարժման խնդիր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պահանջվում է գտնել ճանապարհը և արագությունը ճանապարհի մի մասում, եթե հայտնի է ամբողջ ճանապարհը և արագությունների տարբերությունը
2. Շարժման խնդիր, գետի հոսանք 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Մոտորանավակի արագությունը կանգնած ջրում, եթե հայտնի է հոսանքի արագությունը և ժամանակը
3. Շարժման խնդիր, երկու նավակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Իրար ընդառաջ շարժվող նավակների սեփական արագությունների որոշումը, եթե հայտնի է ճանապարհը և հանդիպման ժամանակը
4. Նույն ուղղությամբ շարժման խնդիր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Որոշվում է ժամանակը մինչև հանդիպումը, եթե հայտնի են նրանց արագությունները և հեռավորությունը նրանց միջև
5. Շարժման խնդիր, հոսանքի արագություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Հոսանքի արագության որոշումը, եթե հայտնի է անցած ճանապարհների տարբերությունը
6. Դարակներում գրքերի քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Լուծման ընթացքում կազմվում է խնդրի մաթեմատիկական մոդելը, լուծելով ստացված հավասարումը ստացվում են գրքերի քանակները դարակներում
7. Երեք հաջորդական զույգ թվեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գտնվում են երեք հաջորդական զույգ թվեր, որոնց գումարը հայտնի է
8. Երեք հաջորդական կենտ թվեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գտնվում են երեք հաջորդական կենտ թվեր, որոնց գումարը հայտնի է
9. Հոր և որդու բռնած ձկների քանակները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որոշվում է հոր և որդու բռնած ձկների քանակները, եթե հայտնի է տարբերությունը և ձկների ընդհանուր թիվը
10. Աշակերտը գնում է տետրեր և գրիչներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որոշվում է տետրերի և գրիչների գները, եթե հայտնի է տարբերությունը և ընդհանուր գումարը
11. Գնել են տանձ և խնձոր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որոշվում է տանձի և խնձորի մեկ կիլոգրամների գները, եթե հայտնի է ընդհանուր գումարը և գների տարբերությունը
12. Դպրոցներում սովորող աշակերտների թվերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Լուծման ընթացքում կազմվում է հավասարում, որը լուծելով ստացվում են երեք դպրոցներում սովորող աշակերտների թվերը
13. Կարդացած էջերի քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Լուծման ընթացքում կազմվում է հավասարումը, որը լուծելով ստացվում է պահանջվող պատասխանը
14. Էջերի քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Լուծման ընթացքում կազմվում է մաթեմատիկական մոդել՝ համեմատելով հին և նոր մեքենաների արդյունավետությունը: Հավասարումը լուծելով ստացվում է պահանջվող պատասխանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տեքստային խնդիրներ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 22Մ. Առաջարկվում է լուծել տեքստային խնդիրներ, որոնք բերվում են առաջին աստիճանի գծային հավասարման լուծմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տեքստային խնդիրներ» թեմայից 00:15:00 միջին 30Մ. Առաջարկվում է լուծել տեքստային խնդիրներ, որոնք բերվում են առաջին աստիճանի գծային հավասարման լուծմանը
2. Ստուգողական աշխատանք «Տեքստային խնդիրներ» թեմայից 00:20:00 միջին 40Մ. Առաջարկվում է լուծել տեքստային խնդիրներ, որոնք բերվում են առաջին աստիճանի գծային հավասարման լուծմանը