Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նման անդամների միացում Նման միանդամների գումարումը և հանումը, նման անդամների միացում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարցեր միանդամի սահմանման վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տեսական հարցեր միանդամի սահմանման վերաբերյալ
2. Միանդամների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Երկու միանդամների գումարը
3. Միանդամների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Միանդամների գումարի գտնելը, միանդամի աստիճանը
4. Միանդամների գումարում և հանում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Միանդամների գումարում և հանում, լուծման ընթացքը
5. Միանդամների հանումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտության պարզեցում, միանդամների տարբերություն
6. Գործողություններ կոտորակի տեսքով գրված միանդամների հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գործողություններ սովորական կոտորակների տեսքով միանդամների հետ
7. Հավասարման լուծում, կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Լուծման ընթացքում կոտորակները բերվում են ընդհանուր հայտարարի, նման միանդամները գումարվում են
8. Տոկոսներով խնդրի լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կազմվում է հավասարում, որը լուծելով ստացվում է մտապահած թիվը
9. Ավանդի տոկոսների հաշվարկի վերաբերող խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Լուծման ընթացքում հաշվարկվում են ավանդի տոկոսները, կազմվում է հավասարում, որը լուծելիս միանդամը բերվում է կատարյալ տեսքի

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Նման անդամների միացումը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 3Մ. Առաջարկվում է պատասխանել տեսական հարցերին

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Նման անդամների միացումը» թեմայից 00:15:00 միջին 19Մ. Առաջարկվում է պարզեցնել արտահայտությունները, կատարել գործողություններ միանդամների հետ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Նման անդամների միացումը» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներում առաջարկվում է կատարել գործողություններ միանդամների հետ: