Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Սահմանափակ ֆունկցիաներ Վերևից և ներքևից սահմանափակ ֆունկցիաներ, օրինակներ
2. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սահմանափակության հետազոտում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հետազոտել ֆունկցիայի սահմանափակությունը
2. Սահմանափակ կամ ոչ սահմանափակ ֆունկցիա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գրաֆիկի միջոցով պետք է հետազոտել ֆունկցիայի սահմանափակությունը
3. y=|x|+а տեսքի ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել y=|x|+а տեսքի ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը
4. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները հատվածի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները հատվածի վրա:
5. Ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր կետում է ֆունկցիան ընդունում իր փոքրագույն արժեքը
6. Պնդումներ սահմանափակության վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
7. Ֆունկցիայի որոշման և արժեքների տիրույթները և փոքրագույն արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի որոշման և արժեքների տիրույթները և փոքրագույն արժեքը
8. Գծային ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել գծային ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
9. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքները և կետերը, որոնցում ֆունկցիան դրանք ընդունում է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքները և կետերը, որոնցում ֆունկցիան դրանք ընդունում է
10. Երկու կորեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, եթե նրա գրաֆիկը տրվում է երկու կորերի տեսքով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները» թեմայից 00:15:00 միջին 5Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանափակության, մեծագույն և փոքրագույն արժեքների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանափակության, մեծագույն և փոքրագույն արժեքների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները» թեմայից 00:25:00 միջին 7Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանափակության, մեծագույն և փոքրագույն արժեքների վերաբերյալ