Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվաբանական պրոգրեսիա Թվաբանական պրոգրեսիա, նրա n-րդ անդամի բանաձևը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը
2. Պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը
3. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի մի քանի անդամ
4. Պրոգրեսիայի տարբերությունն ու անդամը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պրոգրեսիայի տարբերությունն ու երրորդ անդամը
5. Թվաբանական պրոգրեսիայի երկու անդամներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդ երկու անդամները
6. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամի գտնելը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի անդամը, եթե տրված են առաջին երկու անդամները
7. Թվաբանական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը
8. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. n-րդ անդամի բանաձևով պետք է հաշվել անհայտ անդամը
9. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամի նախորդ և հաջորդ անդամները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը, եթե տրված են նրա հաջորդ և նախորդ անդամները
10. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների միջին թվաբանականը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների միջին թվաբանականը
11. Թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների թիվը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել տրված պայմանին բավարարող թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների թիվը
12. Տարբերության փոքրագույն արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել տրված պայմանին բավարարող տարբերության փոքրագույն արժեքը
13. Երեք թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 9Մ. Պետք է գտնել թվաբանական պրոգրեսիա կազմող երեք թվերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվաբանական պրոգրեսիաներ» թեմայից 00:20:00 միջին 6Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիաների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվաբանական պրոգրեսիաներ» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիաների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվաբանական պրոգրեսիաներ» թեմայից 00:30:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ թվաբանական պրոգրեսիաների վերաբերյալ