Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բայի սեռը Գաղափար բայի սեռի մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բայի սեռի կապը խնդիրների հետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բայի սեռի կապը ուղիղ խնդրի հետ
2. Կրավորական սեռի բայի տարբերակում վ ունեցող այլ բայերից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կրավորական սեռի բայերի ճանաչում
3. Ներգործական սեռի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնել այն բայը, որը ներգործական սեռի չէ
4. Կրավորական բայի կազմում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Կրավորական սեռի բայերի ճանաչում
5. Նախադասության մեջ չեզոք սեռի բայի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Չեզոք սեռի բայերի տարբերակում
6. Ուղիղ և ներգործող խնդիրների հարցերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Ներգործական և կրավորական սեռի բայեր, ուղիղ և ներգործող խնդիրների հարցեր
7. Գտնել ներգործական սեռի բայը և ուղիղ խնդիրը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 8Մ. ներգործական սեռ, ուղիղ խնդիր
8. Ուղիղ խնդրի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Գտնել ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասությունը և դուրս գրել ուղիղ խնդիրը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բայի սեռը» թեմաից 00:20:00 միջին 6Մ. Բայի սեռը
2. Ստուգողական աշխատանք «Բայի սեռը» թեմայից 00:20:00 միջին 10Մ. Բայի սեռը