Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հիմնական հասկացություններ և սահմանումներ Ներկայացվում է, թե ինչի՞ համար է նախատեսված PowerPoint ծրագիրը, այդ ծրագրով ստեղծված ցուցադրման սլայդների պարունակությունը
2. MS PowerPoint 2007 ծրագրի պատուհանի տեսքը Ներկայացվում է MS PowerPoint 2007 ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, ինչպես նաև սլայդների տիրույթի և սլայդների ղեկավարման կոճակների նշանակությունը
3. Սլայդների դիտման ռեժիմները Ներկայացվում են սլայդների դիտման ռեժիմները՝ սովորական, տեսակավորման և ցուցադրման

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. MS PowerPoint-ի պատուհանի կառուցվածքը (1-ին մաս) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է MS PowerPoint-ի հմնական պատուհանի կառուցվածքի իմացությունը
2. MS PowerPoint-ի պատուհանի կառուցվածքը (2-րդ մաս) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է MS PowerPoint-ի հմնական պատուհանի կառուցվածքի իմացությունը
3. Համակարգչային ցուցադրում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է իմանա՝ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում համակարգչային ցուցադրումը, ինչի՞ համար է նախատեսված
4. Ինչպե՞ս մուտք գործել MS PowerPoint-ի միջավայր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Աշակերտը պետք է իմանա MS PowerPoint ծրագրի միջավայր մուտք գործելու քայլերի հերթականությունը
5. Պնդումներ (Ի՞նչ է համակարգչային ցուցադրումը) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Ներկայացվում են տեսական նյութի վերաբերյալ պնդումներ, աշակերտը պետք է նշի, դրանք ճիշտ են, թե սխալ
6. Ո՞րն է համապատասխան կոճակը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է սլայդների տիրույթի և սլայդների ղեկավարման կոճակների նշանակությանը իմացությունը
7. Լրացրու բաց թողնված բառը (Համակարգչային ցուցադրում) Ստեղծագործական բարդ 5Մ. Աշակերտը պետք է իմանա ի՞նչ է իրենից ներկայացնում համակարգչային ցուցադրումը, ինչի՞ համար է նախատեսված: Պետք է մուտքագրի բաց թողնված բառը:
8. Ո՞ր բառերն են բաց թողնված 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է MS PowerPoint ծրագիր մուտք գործելու քայլերի և ծրագրի պատուհանի կառուցվածքի իմացությունը
9. Սլայդների ղեկավարման կոճակների նշանակությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է սլայդների ղեկավարման կոճակների նշանակությանը իմացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 5Մ. PowerPoint ծրագրի նպատակը, այդ ծրագրով ստեղծված ցուցադրման սլայդների պարունակությունը, MS PowerPoint 2007 ծրագիր մուտք գործելու քայլերի հաջորդականությունն ու ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, սլայդների դիտման ռեժիմները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 16Մ. PowerPoint ծրագրի նպատակը, այդ ծրագրով ստեղծված ցուցադրման սլայդների պարունակությունը, MS PowerPoint 2007 ծրագիր մուտք գործելու քայլերի հաջորդականությունն ու ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, սլայդների դիտման ռեժիմները
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 19Մ. PowerPoint ծրագրի նպատակը, այդ ծրագրով ստեղծված ցուցադրման սլայդների պարունակությունը, MS PowerPoint 2007 ծրագիր մուտք գործելու քայլերի հաջորդականությունն ու ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, սլայդների դիտման ռեժիմները