Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների առանձնահատկությունները և դասակարգումը Նախակենդանիների առանձնահատկությունները և դասակարգումը
2. Նախակենդանիների բազմազանությունը, ծագումը և նշանակությունը Նախակենդանիների բազմազանությունը, ծագումը և նշանակությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների հիմնական հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բակտերիաների ընդհանուր նկարագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Պարզագույնների հիմնական տիպերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պարզագույնների հիմնական տիպերը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
3. Նախակենդանիների հարուցած հիվանդություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նախակենդանիների հարուցած մարդու հիվանդություններ: Ընտրել ճիշտ պատասխանները
4. Արմատամտրակավորների և թարթիչավորների տիպեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արմատամտրակավորների և թարթիչավորների տիպեր: Վերլուծիր օրինաչափությունը և լրացրու ավելորդ անվանումը
5. Նախակենդանիների բազմազանությունը և կարգաբանական դիրքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նախակենդանիների բազմազանությունը և կարգաբանական դիրքը: Դիտիր, վերլուծիր և նշիր ճիշտ պատասխանները
6. Պարզագույնների դասակարգումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պարզագույնների դասակարգումը: Ուսումնասիրել բերված տվյալները և ճիշտ լրացնել տառերը
7. Արմատոտանիների և մտրակավորների համեմատական բնութագիրը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տափակ որդերի և աղեխորշավորների համեմատական բնութագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
8. Նախակենդանիներ, սնկեր և բույսեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նախակենդանիների, սնկեր և բույսեր: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակները
9. Պարզագույնների բամազանությունը և նշանակությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պարզագույնների բամազանությունը և նշանակությունը: Վերլուծել և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը 00:08:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը 00:12:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից
2. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը» թեմայից