Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ջրիմուռների ընդհանուր բնութագիրը Ջրիմուռների ընդհանուր բնութագիրը
2. Ջրիմուռների բազմազանությունը Ջրիմուռների բազմազանությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ջրիմուռների բազմազանությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ջրիմուռների բազմազանությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ: Գրիր ճիշտ պատասխանը
3. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Ջրիմուռների առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
5. Ջրիմուռների հիմնական տեսակները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ջրիմուռների հիմնական տեսակները: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
6. Կանաչ, գորշ և կարմիր ջրիմուռներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կանաչ և գորշ ու կարմիր ջրիմուռներ: Վերլուծիր օրինաչափությունը և լրացրու ավելորդ անվանումը
7. Ջրիմուռների կառուցվածքը և բազմազանությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ջրիմուռների կառուցվածքը և բազմազանությունը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Բազմաբջիջ ջրիմուռների կառուցվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բազմաբջիջ ջրիմուռների կառուցվածքը: Ընտրիր նշված թվի տակ թաքնված հասկացությունը
9. Քլամիդոմոնադի կառուցվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Քլամիդոմոնադի կառուցվածքը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները 00:08:00 միջին 9Մ. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները: Կատարել տրված առաջադրանքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները 00:13:00 միջին 13Մ. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները: Կատարել տրված առաջադրանքները
2. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները 00:16:00 բարդ 15Մ. Ջրիմուռների հիմնական հատկանիշները և տեսակները: Կատարել տրված առաջադրանքները