Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն Ներկայացվում է տեսությունը, ապա վարժություններ
2. Է-ե ձայնավոր հնչյունի արտասանությունը և գրությունը: Տեսություն Ներկայացվում են է /ե/ հնչյունի գրության և արտասանության կանոնները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քանի՞ հնչյուն, քանի՞ տառ 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Տրված բառերում պիտի հաշվի հնչյունների և տառերի քանակը
2. Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված չորս շարք բառերը պիտի բարձրաձայն կարդա և որոշի հնչյունների և տառերի քանակը
3. Ավելացրո՛ւ է կամ ե 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված բառի բաց թողած տեղում պիտի ավելացնի անհրաժեշտ տառը՝ է կամ ե
4. Ընտրի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված նախադասության բաց թողած տեղում ավելացնել տրված բառերից համապատասխանը
5. Գտի՛ր հոմանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Տրված բառերի հոմանիշը պիտի գտնի. դրանք սկսվում են ե-ով
6. Գտի՛ր արմատները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառերի արմատների միացումով պիտի ստանալ նոր բառ
7. Ավելացրո՛ւ համապատասխան տառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պիտի տրված բառերի տառերը լրացնի և ընտրի համապատասխան շարքը՝ թվահամարը գրելով պատասխանի մասում
8. Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Տրված հրահանգին համաձայն՝ բառաշարքից պիտի ընտրել համապատասխան բառը
9. Գտի՛ր բառը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Տրված ցուցումների հիման վրա պիտի գտնի համապատասխան բառը
10. Գումարի՛ր արմատ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Տրված է նախածանց, որին պիտի ավելացնել տրված բառի արմատը և ճշտել ստացված բառի արտասանությունը
11. Գտի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Հարցերին պատասխանելով մեկ բառով՝ պիտի գտնել ճիշտ պատասխանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ Է-ե-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:07:00 միջին 5Մ. Է-ե-ի արտասանության և ուղղագրության իմացության ամրապնդում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ Է-ե-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:07:00 միջին 13Մ. Ինքնուրույն տնային աշխատանք է-ե-ի արտասանության և ուղղագրության շուրջ
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Է-ե-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:15:00 միջին 2Մ. Է-ե-ի արտասանության և ուղղագրության իմացության ստուգում