Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թթվային օքսիդներ: Թթուներ Իմանալ թթվային օքսիդների ստացման եղանակները և հատկությունները, որ նրանց համապատասխանում են թթուներ: Կարողանալ կազմել թթուների ստացման ռեակցիաների հավասարումները
2. Թթուների փոխազդեցությունը մետաղների և մետաղների օքսիդների հետ Կարողանալ կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները թթուների և մետաղների, մետաղական օքսիդների միջև ընթացող ռեակցիաների համար: Կազմել գաղափար աղերի մասին, կարողանալ կազմել աղերի բանաձևերը և տալ դրանց անվանումները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օքսիդների ագրեգատային վիճակի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները օքսիդների ագրեգատային վիճակի մասին: Կարողանալ որոշել օքսիդի ագրեգատային վիճակը՝ ըստ նրա տրված բանաձևի
2. Թթվային օքսիդներ ներառող շարքի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթվային օքսիդների վերաբերյալ: Կարողանալ տրված օքսիդների շարքերից ընտրել այն շարքը, որտեղ ներառված են միայն թթվային օքսիդներ
3. Օքսիդին համապատասխանող թթվի ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթվային օքսիդների վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել թթուների շարքից թթվային օքսիդին համապատասխանող թթուն
4. Լրացնել աղյուսակը թթվի և աղի անվանումների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթուներին համապատասխանող թթվային մնացորդների և աղերի անվանումների վերաբերյալ
5. Թթվային օքսիդի ստացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթվային օքսիդների ստացման եղանակների և անվանումների մասին
6. Թթվի հետ փոխազդող օքսիդի ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Իմանալ թթուների քիմիական հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների օքսիդների հետ): Կարողանալ անվանել աղերը
7. Թթուների փոխազդեցությունը մետաղների հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթուների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել թթուների փոխազդեցությունը մետաղների հետ: Զարգացնել տրամաբանելու և գիտելիքները համակարգելու ունակությունը, խնդիր լուծելու կարողությունը
8. Թթուների ստացման ռեակցիաների շղթայի լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Վերհիշել ոչ մետաղից թթվային օքսիդ, օքսիդից թթի ստացումը: Զարգացնել քիմիական ռեակցիաների հավասարումներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու կարողությունը
9. Թթվի հետ փոխազդող մետաղի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Իմանալ թթուների քիմիական հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների հետ). մետաղների համեմատական ակտիվությունը Բեկետովի շարքում: Կարողանալ կազմել մետաղների և թթուների փոխազդեցության քիմիական ռեակցիաների հավասարումները, հաշվել տարրի ատոմի զանգվածային բաժինը միացություններում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թթվային օքսիդների վերաբերյալ 00:07:00 հեշտ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթվային օքսիդների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա որոշել օքսիդի ագրեգատային վիճակը ըստ նրա տրված բանաձևի, ընտրել թթուների շարքից թթվային օքսիդին համապատասխանող թթուն

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թթվային օքսիդների վերաբերյալ 00:17:00 միջին 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթվային օքսիդների, թթուներին համապատասխանող թթվային մնացորդների և աղերի անվանումների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տրված օքսիդների շարքերից ընտրել այն շարքը, որտեղ ներառված են միայն թթվային օքսիդներ: Իմանա թթուների քիմիական հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների օքսիդների հետ)
2. Ստուգողական աշխատանք թթվային օքսիդների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները թթուների հատկությունների վերաբերյալ: Վերհիշել թթուների քիմիակն հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների հետ), զարգացնել խնդիր լուծելու կարողությունը: Իմանալ թթուների քիմիական հատկությունները (փոխազդեցությունը մետաղների հետ). մետաղների համեմատական ակտիվությունը Բեկետովի շարքում: Կարողանալ կազմել մետաղների և թթուների փոխազդեցության քիմիական ռեակցիաների հավասարումները, հաշվել տարրի ատոմի զանգվածային բաժինը միացություններում