Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, մակերևույթը Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքի և ռելիեֆի առանձնահատկություններին, ինչպես նաև խոշոր հարթավայրերի և լեռների բնութագրին
2. Աֆրիկայի ափագիծը Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի ափագծերի առանձնահատկությունների, ափերը ողողող ծովերի, ծոցերի, նեղուցների և ջրանցքների նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի նեղուցներն ու ջրանցքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի նեղուցների և ջրանցքների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
2. Աֆրիկայի ափերի մոտով անցնող օվկիանոսային հոսանքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի ափերի մոտով անցնող օվկիանոսային հոսանքների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Աֆրիկայի ափերը ողողող օվկիանոսները, ծովերը, ծոցերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի ափերը ողողող ծովերի, ծոցերի և օվկիանոսների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
4. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների իմացությունը
5. Աֆրիկայի լեռներն ու լեռնաշղթաները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի լեռների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
6. Աֆրիկայի կղզիները, թերակղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի կղզիների և թերակղզիների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
7. Աֆրիկայի հարթավայրերն ու իջվածքները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի հարթավայրերի և իջվածքների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
8. Աֆրիկայի մակերևույթի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի ռելիեֆի բաղադրիչների ճանաչումը քարտեզի միջոցով
9. Աֆրիկայի ափագծի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի ափագծի բաղադրիչների ճանաչումը քարտեզի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:08:00 միջին 13Մ. Վարժանքը նվիրված է Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքի, ափագծի և մակերևույթի իմացության ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Տնային աշխատանքը վերաբերում է Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմային և միտված է ամրապնդելու նյութի յուրացվածության աստիճանը
2. Ստուգողական աշխատանք Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայից 00:20:00 միջին 3Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը թեմայի յուրացվածության աստիճանը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը