Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի կլիման Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի կլիմայի առանձնահատկությունների, կլիմայի վրա ազդող հիմնական գործոնների և կլիմայական գոտիների ու մարզերի նկարագրությանը
2. Աֆրիկայի ներքին ջրերը Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի գետերի, ջրվեժների, լճերի և ջրամբարների, ինչպես նաև դրանց աշխարհագրական և ջրաբանական որոշ առանձնահատկությունների նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի գետերի բաշխումը ըստ ավազանների 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ամրապնդելու գետերի՝ որոշակի ավազաններին պատկանելության վերաբերյալ գիտելիքները
2. Կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը
3. Աֆրիկայի լճերի և ջրամբարների ճանաչումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի լճերի ճանաչումը
4. Աֆրիկայի կլիմայական առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշակերտների փաստական գիտելիքները Աֆրիկայի կլիմայական գոտիների վերաբերյալ
5. Աֆրիկայի լճերի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի լճերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
6. Աֆրիկայի գետերի առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշակերտների՝ Աֆրիկայի գետերի ճանաչողության մակարդակը
7. Կլիմայաստեղծ գործոնների ազդեցությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի կլիմայի վրա ազդող գործոնների իմացությունը
8. Վերլուծական հարցեր Աֆրիկայի կլիմա թեմայի վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի կլիմայի առանձնահատկությունների և դրանք պայմանավորող գործոնների միջև կապերի իմացությունը
9. Վերլուծական հարցեր Աֆրիկայի ջրագրության վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշակերտների՝ Աֆրիկայի ջրագրության ընկալման խորությունը տարբեր վերլուծություն պահանջող հարցերի շնորհիվ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայից 00:05:00 հեշտ 6Մ. Վարժանքը նվիրված է Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայի ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը թեմայի յուրացվածությունը