Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եվրասիայի բնական զոնաները Նյութը նվիրված է Եվրասիայի բնական զոնաների նկարագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եվրասիայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների յուրահատկությունների իմացությունը
2. Եվրասիայի բնական զոնաների կլիման 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների գլխավոր բաղադրիչներից մեկի՝ կլիմայական առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Եվրասիայի բնական զոնաների աշխարհագրական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների տարածական բաշխման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների իմացությունը
4. Եվրասիայի բնական զոնաների հողերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաներին բնորոշ հողատեսակների իմացությունը
5. Բնական զոնաներին բնորոշ բույսերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների բնական բուսականության իմացությունը լուսանկարների միջոցով
6. Եվրասիայի կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների բնորոշ կենդանական աշխարհի ճանաչումը լուսանկարներով
7. Եվրասիայի բնական զոնաների իմացությունը ըստ աշխարհագրական օբյեկտների 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի տարբեր հատվածներում բնական զոնաների իմացությունը
8. Եվրասիայի բնական զոնաների ճանաչումը լուսանկարներով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների ճանաչումը նրանց արտաքին տեսքի միջոցով
9. Ընտրել ավելորդը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաների բաղադրիչների իմացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայից 00:07:00 միջին 10Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայից 00:20:00 միջին 18Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Եվրասիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները