Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխարհի բնական ռեսուրսները և պայմանները Այս բաժնում քննարկվում են աշխարհի բնական ռեսուրսները և պայմանները, դրանց տարբերությունները, նշանակությունը մարդու կյանքում և տնտեսության մեջ
2. Բնական ռեսուրսների դասակարգումը Այս բաժնում ներկայացվում են բնական ռեսուրսների խմբերը՝ հաշվի առնելով նրանց ծագումը, վերականգնման հավանականությունը
3. Ռեսուրսաապահովվածություն Այս բաժնում բացատրվում է, թե ի՞նչ է ռեսուրսաապահովվածությունը, ներկայացվում նրա հաշվարկման բանաձևերը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բնական ռեսուրսների ծագումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Առաջադրանքն ուղղված է բնական ռեսուրսների խմբերի իմացության ստուգմանը՝ հաշվի առնելով բնական ռեսուրսների ծագումը
2. Սպառվող և անսպառ բնական ռեսուրսներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը վերաբերում է բնական ռեսուրսների դասակարգմանը՝ ուշադրություն դարձնելով նրանց ծագմանը:
3. Ապարների անունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է նկարների միջոցով բնական ռեսուրսների իմացության ստուգմանը:
4. Բացարձակ ռեսուրսապահովվածություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Խնդիրն ուղղված է «ռեսուրսապահովվածություն» հասկացության ընկալմանը, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների սահմանափակության փաստի ընդունմանը՝ նպատակ ունենալով արդյունավետ բնօգտագործման խրախուսում
5. Ապարների ծագումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է բնական ռեսուրսների ծագման վերաբերյալ գիտելքիների ստուգմանը
6. Հաշվել պետության ռեսուրսապահովվածության ցուցանիշները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Խնդիրը վերաբերում է ռեսուրսապահովվածության ցուցանիշի հաշվարկմանը՝ օգտվելով իրական տվյալներից
7. Բնական պայմաններ և ռեսուրսներ- զույգեր 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է բնական պայմանների և բնական ռեսուրսների սերտ կապի ներկայացմանը
8. Հաշվել ածխի պաշարներով ապահովվածությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Խնդիրը վերաբերում է աշխարհի տարբեր պետությունների՝ ածխի պաշարներով ապահովվածության հաշվարկին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից 00:07:00 միջին 9Մ. Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից 00:30:00 բարդ 20Մ. Տնային աշխատանք Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից 00:15:00 բարդ 11Մ. Ստուգողական աշխատանք Աշխարհի բնական ռեսուրսները և բնական պայմանները թեմայից

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը