ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխարհի բնակչության թիվ Բնակչության վերարտադրություն: Բնական աճ
2. Բնակչության վերարտադրության տիպերը և ռեժիմները Բաժնում քննարկվում է բնակչության վերարտադրության տիպերն ու ռեժիմները՝ բերելով հստակ օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բնական աճի (բացարձակ ցուցանիշ) որոշում ծնելիության և մաահացության ցուցանիշներով 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը մի խնդիր է երկրի բնակչության բնական աճի վերաբերյալ, որտեղ տրված են ծնելիության և մահացության ցուցանիշները, իսկ պետք է որոշել բնակչության բացարձակ բնական աճը
2. Աշխատանք քարտեզով (աշխարհի բնակչության բնական աճի և աշխարհի քաղաքական քարտեզներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է աշակերտների քարտեզագրական կարողությունների զարգացմանը՝ համադրելով աշխարհի քաղաքական քարտեզը և բնակչության բնական աճի քարտեզը
3. Աշխատանք աշխարհի բնակչության թվի փոփոխության կորով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է աշխարհի բնակչության թվի փոփոխության կորի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
4. Աճի (հարաբերական) որոշում բնակչության թվով, ծնելիության և մահացության ցուցանիշներով 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Խնդիրը վերաբերում է երկրի բնակչության բնական աճին (հարաբերական), որտեղ հայտնի մեծություններ են ծնելիության և մահացության ցուցանիշները, ինչպես նաև երկրի բնակչության թիվը
5. Կատարել լրացում: Արդյո՞ք լավ գիտես Երկրի բնակիչներին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 6Մ. Առաջադրանքը միտված է թեմայի վերաբերյալ հասկացությունների և հիմնական փաստերի իմացության ստուգմանը
6. Բնակչության թվի որոշում (մեկ տարի հետո) բնական աճի միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Խնդիրը վերաբերում է երկրի բնակչության թվի փոփոխության հաշվարկին, որի իմացությունը կնպաստի աշակերտների մտածական կարողությունների զարգացմանը
7. ԲՆակչության թվի, բնական աճի որոշում ծնելիության և մահացության ցուցանիշների միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Խնդիրն ուղղված է աշխարհագրության և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի ամրապնդմանը երկրի բնակչության թվի և բնական աճի ցուցանիշների հաշվարկման միջոցով՝ հիմք ընդունելով ծնելիության և մահացության գործակիցները
8. Բնակչության թվի և վերարտադրության ռեժիմի որոշում բնական աճի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Համալիր առաջադրանքի նպատակն է ամրապնդել մաթեմատիկայի և աշխարհագրության միջև առկա կապերը: Պետք է հաշվել երկրի բնակչության թիվը և որոշել, թե վերարտադրության ո՞ր ռեժիմն է հատուկ տվյալ երկրին
9. Բնակչության թվի և վերարտադրության տիպի որոշում բնական աճի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Խնդրի նպատակն է ստուգել, աշակերտները որքանո՞վ են կարողանում կատարել բնակչության թվի հաշվարկ բնական աճի միջոցով և որոշել վերարտադրության տիպը
10. Աշխատանք աշխարհի բնակչության բնական աճի քարտեզով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել, թե աշակերտները որքանո՞վ են կարողանում օգտվել աշխարհի բնակչության բնական աճի քարտեզից և նշել պետությունների անունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը թեմայով 00:08:00 հեշտ 10Մ. Վարժանք Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը թեմայով

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը թեմայով 00:20:00 միջին 20Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Աշխարհի բնակչության թիվն ու շարժը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը թեմայով 00:20:00 միջին 5Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է բացահայտելու Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը թեմայի յուրացվածությունը