Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ընդհանուր ակնարկ, աշխարհագրական դիրքը Տեսական նյութը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր նկարագրին
2. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները Տեսական նյութը վերաբերում է ՀՀ աշխարհագրական դիրքի տարբեր տարատեսակների առանձնահատկություններին
3. ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքը Տեսական նյութը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառուցվածքի հիմունքներին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ տարածքի չափը, ձևը և սահմանները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է ՀՀ աշխարհագրական դիրքի և սահմանների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը և ամրապնդմանը
2. ՀՀ վարչական մարզերը. քարտեզի իմացություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայաստանի վարչական մարզերի վերաբերյալ քարտեզագրական գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
3. ՀՀ մարզկենտրոնները. քարտեզի իմացություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների՝ ՀՀ մարզերի վարչական կենտրոնների մարզկենտրոնների վերաբերյալ քարտեզագրական գիտելիքների ամրապնդմանն ու ստուգմանը
4. ՀՀ պետական խորհրդանիշները և կառավարման համակարգը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է ՀՀ պետական խորհրդանիշների և կառավարման ձևերի վերաբերյալ սովորողների գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
5. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ սովորողների գիտելիքները
6. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի գնահատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է ՀՀ աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ դատողությունների միջոցով սովորողների վերլուծական ունակությունների ստուգմանն ու զարգացմանը
7. ՀՀ վարչական բաժանման հատկանիշները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու սովորողների՝ ՀՀ վարչական բաժանման սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներն ու զարգացնելու վերլուծական հմտությունները
8. ՀՀ սահմանների ձևավորումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայաստանի սահմանների ձևավորման պատմության վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքների և հմտությունների ստուգանն ու ամրապնդմանը
9. ՀՀ տարածքային կառավարումը և տեղական ինքնակառավարումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը միտված է ստուգելու և ամրապնդելու սովորողների գիտելիքները ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ աշխարհագրական դիրքը 00:10:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ ՀՀ աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքը 00:20:00 միջին 33Մ. Առաջադրանքներ ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքը
2. ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ ՀՀ աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը