Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ջրագրական ցանցը Տեսությունը վերաբերում է Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցի բաղադրիչներին՝ գլխավորապես գետերին և լճերին
2. Խնդիրների լուծման ուղեցույց Տեսությունը վերաբերում է ջրագրական ցանցին և դրա առանձին բաղադրիչներին վերաբերող աշխարհագրական խնդիրների լուծմանը: Ներկայացված են հիմնական բանաձևերը և հասկացությունները
3. Հիդրոգրաֆ Տեսությունը վերաբերում գետերի հոսքի ռեժիմը բնութագրող գրաֆիկի՝ հիդրոգրաֆի կառուցվածքին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի գետերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի գետերի տեղաբաշխամանը և ջրագրական առանձնահատկությունների ընկալմանը
2. Հայկական լեռնաշխարհի լճերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի լճերի ջրագրական առանձնահատկությունների ընկալմանը
3. Գետային ցանցի խտության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է գետային ցանցի խտության որոշման խնդիրների միջոցով սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը
4. Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրությունը. պնդումների փունջ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է ճիշտ կամ սխալ պնդումների միջոցով Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրության վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանը
5. Գետի ծախսի և հոսքի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի գետերի ծախսի և հոսքի որոշման միջոցով սովորողների մոտ դրանց վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
6. Գետի անկման և թեքության որոշում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի գետերի անկման և թեքության որոշման միջոցով սովորողների մոտ դրանց վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
7. Գետերը և լճերը. քարտեզի իմացություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական գլխավոր օբյեկտների վերաբերյալ քարտեզագրական գիտելիքների ամրապնդմանը
8. Լճի ջրում աղի քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի լճերի աղիության որոշման միջոցով սովորողների մոտ դրանց վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
9. Ջրագրական օբյեկտի որոշումն ըստ նկարագրի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական օբյեկտի վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվության միջոցով սովորողների մոտ դրանց վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանց 00:15:00 միջին 4Մ. Առաջադրանքնե Հայկական լեռնաշխարհի ջրաքրական ցանցի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցը 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցի վերաբերյալ
2. Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցը 00:25:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի ջրագրական ցանցի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը