Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեխանիկական աշխատանք Գաղափար մեխանիկական աշխատանքի մասին: Սահմանում, չափման միավոր
2. Մեխանիկական էներգիա Էներգիա: Հասկացությունը, մեխանիկական էներգիայի տեսակները, սահմանումներ, չափման միավոր
3. Էներգիայի տեսակները և փոխակերպումները Գաղափար էներգիայի տեսակների և փոխակերպումների մասին
4. Էներգիան և կենդանի օրգանիզմները Էներգիան և կենդանի օրգանիզմները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մեխանիկական աշխատանք, սահմանում, չափման միավոր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Լրացնել մեխանիկական աշխատանքի վերաբերյալ նախադասությունները
2. Մեխանիկական էներգիա, տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Մեխանիկական էներգիա, կինետիկ և պոտենցիալ էներգիա
3. Էներգիայի տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. էներգիայի տեսակներ, դրանց նկարագրությունը, օրինակներ
4. Մեկնաբանել նկարները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե որ դեպքում է կատարվում աշխատանք
5. Հաշվել ուժը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուժը, եթե տրված են ախատանքը և բարձրությունը
6. Էլեկտրաէներգիայի ստացման մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Էլեկտրաէներգիայի ստացման եղանակների մասին
7. Էներգիայի փոխանցում և փոխակերպում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Էներգիայի փոխանցումներ և փոխակերպումներ
8. Էներգիան և կենդանի օրգանիզմները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Էներգիան և կենդանի օրգանիզմները, ֆոտոսինթեզ
9. Էներգիայի պահպանման օրենքը: Տարբեր տեսակի էներգիաների փոխակերպումներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Էներգիայի պահպանման օրենքը: Քննարկել երևույթները էներգիաների փոխակերպումների տեսանկյունից
10. Կենդանի օրգանիզմներ և Էներգիայի փոխակերպումներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Էներգիայի փոխակերպումները կենդանի օրգանիզմներում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գաղափար մեխանիկական էներգիայի մասին 00:15:00 միջին 12Մ. Տեսական հարցեր և վարժություններ մեխանիկական էներգիայի մասին

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Էներգիայի տեսակները, փոխակերպումները 00:20:00 միջին 20Մ. Հարցեր և վարժություններ մեխանիկական էներգիայի հաշվարկի, էներգիայի տեսակների և փոխակերպման մասին
2. Էներգիայի տեսակները: Էներգիայի պահպանման օրենքը 00:20:00 միջին 22Մ. Էներգիայի վերաբերյալ տեսական հարցեր և վարժություններ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը