Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղիղ պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի մակերևույթների մակերեսները Ուղիղ պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ուղղանկյունանիստի հիմքի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի հիմքի և կողմնային մակերևույթի մակերեսները:
2. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյունանիստի բարձրությունը
3. Ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե ինչի՞ց է բաղկացած ուղղանկյունանիստի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
4. Ուղիղ պրիզմայի և կանոնավոր բուրգի մակերևույթների մակերեսների բանաձևերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը
5. Տեսական պնդումներ ուղղանկյունանիստի մակերեսի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները
6. Հաշվարկներ խորանարդի մեջ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի կողմը կամ մակերևույթի մակերեսը
7. Խորանարդի կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի հիմքի, կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսները
8. Բուրգի նիստերի քանակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է պարզել n-անկյուն բուրգի նիստերի քանակը
9. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
10. Կանոնավոր բուրգի կողմնային նիստը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը կամ հարթագիծը
11. Կանոնավոր պրիզմա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել կանոնավոր պրիզմայի կողմնային կողը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:30:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստների հիմքերի, կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստների հիմքերի, կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանիստների մակերևույթների մակերեսները» թեմայից 00:25:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ բազմանիստների հիմքերի, կողմնային և լրիվ մակերևույթների մակերեսների վերաբերյալ