Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյունաչափական հիմնական բանաձևը Եռանկյունաչափական հիմնական բանաձևը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միավոր շրջանագծի վրա չգտնվող կետի ընտրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել միավոր շրջանագծի վրա չգտնվող կետը
2. Սուր անկյան սինուսն ու կոսինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել սինուսը/կոսինուսը, եթե տրված է կոսինուսը/սինուսը
3. Նույն սուր անկյան սինուսի ու կոսինուսի քառակուսու որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Եռանկյունաչափական հիմնական նույնության օգնությամբ պետք է գտնել սինուսի/կոսինուսի քառակուսին
4. Կոսինուսի քառակուսու որոշումը՝ տանգենսի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսի քառակուսին, եթե տրված է տանգենսը
5. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել այն արտահայտությունները, որոնք հավասար են տրված թվին
6. Հիմնական նույնությանը վերաբերող բանաձևի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը
7. Եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Գտնել տրված թվին համապատասխանող եռանկյունաչափական արտահայտությունների արժեքը
8. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ առնչությունները
9. Անկյան կոսինուսի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել անկյան կոսինուսը, եթե տրված է տանգենսը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Եռանկյունաչափական հիմնական նույնությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական հիմնական առնչության վերաբերյալ