Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վեկտորի կոորդինատները Վեկտորի կոորդինատների սահմանումը
2. Գործողություններ վեկտորների հետ Գործողություններ վեկտորների հետ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վեկտորների կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է գտնել վեկտորների կոորդինատները
2. Վեկտորների գումարի և տարբերության կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վեկտորների գումարի և տարբերության կոորդինատները
3. Վեկտորների կոորդինատների որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Վեկտորների կոորդինատների որոշումն՝ ըստ նրանց սկզբնակետերի և վերջնակետերի
4. Վեկտորի կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել վեկտորների կոորդինատները
5. Գործողություններ վեկտորների հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գործողություններ վեկտորների հետ
6. Վեկտորների գումար, տարբերություն և թվով բազմապատկում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վեկտորների գումար, տարբերություն և թվով բազմապատկում
7. Վեկտորների վերածումների հավասարություններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել վերածման գործակիցները
8. Գործողություններ վեկտորների կոորդինատների հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գործողություններ վեկտորների կոորդինատների հետ
9. Համուղղված և հակուղղված վեկտորներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել համուղղված և հակուղղված վեկտորները
10. Վեկտորի վերածումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է վերածել տրված վեկտորը զուգահեռագծի մեջ
11. Վեկտորների վերածումն՝ ըստ կոորդինատային վեկտորների 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4.5Մ. Վեկտորների վերածումն՝ ըստ կոորդինատային վեկտորների
12. Ըստ կոորդինատային վեկտորների վերածված վեկտորներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել ըստ կոորդինատային վեկտորների վերածված վեկտորների կոորդինատները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վեկտորի կոորդինատները» թեմայից 00:20:00 միջին 13.5Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային վեկտորների վերածման վերաբերյալ, գործողություններ կոորդինատներով տրված վեկտորների հետ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Վեկտորի կոորդինատները» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ կոորդինատային վեկտորների վերածման վերաբերյալ, գործողություններ կոորդինատներով տրված վեկտորների հետ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վեկտորի կոորդինատները» թեմայից 00:20:00 միջին 21.5Մ. Առաջադրանքներ ըստ կոորդինատային վեկտորների վերածման վերաբերյալ, գործողություններ կոորդինատներով տրված վեկտորների հետ