Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Էլեկտրական դիմադրություն Դիմադրության կախումը հաղորդչի երկրաչափական չափերից և նյութի տեսակից

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դիմադրության կախումը երկրաչափական չափերից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հաղորդալարի դիմադրության կախումը նրա երկարությունից, հատույթի մակերեսից և հաստությունից
2. Հաղորդալարի դիմադրության հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Քաղաքների միջև ձգվող սնուցող հաղորդալարերի դիմադրության հաշվումը
3. Հաղորդալարի դիմադրության կախումը նրա երկարությունից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տարբերի երկարության հաղորդալարերի դիմադրությունների համեմատումը
4. Հաղորդալարի դիմադրությունների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միևնույն երկարությամբ և տարբեր հատույթի մակերեսով հաղորդալարերի դիմադրությունների համեմատումը
5. Հաղորդալարի դիմադրության որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տարբեր երկարությամբ հաղորդալարի դիմադրության որոշումը
6. Շանթարգելի ձողի դիմադրության հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տարբեր մետաղներից պատրաստված շանթարգելի ձողերի դիմադրության հաշվարկը
7. Լարի դիմադրության հաշվարկը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բազմաճյուղ լարի դիմադրության հաշվարկը
8. Հաղորդալարի դիմադրության որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հաղորդալարի երկարության որոշումը նրա դիմադրության միջոցով
9. Հաղորդալարի դիմադրության փոփոխությունը այն ծալելիս 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Հաղորդալարի դիմադրության հաշվարկը մի քանի անգամ այն ծալելու դեպքում
10. Մետաղալարով անցնող հոսանքի ուժի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Տրված չափերով մետաղալարով անցնող հոսանքի ուժի որոշումը
11. Մետաղալարի զանգվածի հաշվարկը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Մետաղալարի զանգվածի որոշումը նրա երկարություն և դիմադրության միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից 01:20:00 միջին 13Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից 01:30:00 միջին 17Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից 01:00:00 միջին 23Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկտրական դիմադրություն» թեմայից