Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. էլեկտրամագնիսական ալիքներ, ռադիո և հեռուստատեսություն Էլեկտրամագնիսական ալիքների ստացումը և կիրառությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռադիոալիքի հաճախության որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված ալիքի երկարությամբ ռադիոալիքի հաճախության որոշումը
2. Էլեկտրամագնիսական ալիքի տատանման պարբերության որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վակումում տվյալ երկարության էլեկտրամագնիսական ալիքի տատանման պարբերության որոշումը
3. Ռադիոալիքի հաճախության որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ռադիոկայանի արձակած տվյալ երկարության ռադիոալիքի հաճախության որոշումը
4. Էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունը տվյալ միջավայրում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Տվյալ միջավայրում էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագության որոշումը` ալիքի երկարության և տատանման պարբերության միջոցով
5. Ովքե՞ր են գյուտերի հեղինակները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Էլեկտրամագնիսական երևույթների բնագավառում կատարված հայտնագործությունների հեղինակների ճանաչումը
6. Նշանակակետի հեռավորության որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ռադիոտեղորոշիչի ուղղարկած ազդանշանի միջոցով օբյեկտի հեռավորության որոշումը
7. Էլեկտրամագնիսական ալիքը բնութագրող հավասարումները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Էլեկտրամագնիսական ալիքները բնութագրող մեծությունների՝ ալիքի երկարության, տարածման արագության, տատանման հաճախության և պարբերության միջև կապի բանաձևերի քննարկումը
8. Ռադիոկայանների քանակի հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Տրված ալիքային միջակայքում անխափան աշխատող ռադիոկայանների թվի որոշումը
9. Ռադիոտեղորոշչի միջոցով թռչող ինքնաթիռի հայտնաբերումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Տվյալ հեռավորության վրա թռչող ինքնաթիռի հայտնաբերման հնարավորությունը ռադիոտեղորոշիչ սարքի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից 00:40:00 միջին 10Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից
2. Ստուգողական աշխատանք «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից 00:40:00 միջին 13Մ. Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Էլեկրամագնիսական դաշտ: էլեկտրամագնիսական ալիքներ» թեմայից