Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելիս Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելիս: Օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Երկանդամի քառակուսի, քառակուսիների տարբերություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Քառակուսիների տարբերության, գումարի և տարբերության քառակուսիների ընտրություն
2. Արտադրիչների վերլուծում (տառեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Եռանդամի ձևափոխումը գումարի կամ տարբերության քառակուսու
3. Տարբերության քառակուսու բանաձևը, արտադրիչների վերլուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Տարբերության քառակուսու միջոցով եռանդամը վերլուծվում է արտադրիչների
4. Քառակուսիների տարբերության բանաձև, վերլուծում արտադրիչների 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի միջոցով բազմանդամը վերլուծվում է արտադրիչների
5. Քառակուսիների տարբերություն (սովորական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառումը (սովորական կոտորակներ)
6. Քառակուսիների տարբերություն (աստիճաններ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տարբերության ներկայացումը արտադրյալի տեսքով
7. Վերլուծումը արտադրիչների (ամբողջ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Եռանդամի բերումը գումարի կամ տարբերության քառակուսու
8. Միանդամի խորանարդ, թերի քառակուսի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Միանդամի ձևափոխումը միանդամի խորանարդի, թերի քառակուսու ընտրությունը
9. Խորանարդների գումարի և տարբերության բանաձևերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արտադրյալի վերլուծում խորանարդների գումարի կամ տարբերության բանաձևերի օգնությամբ
10. Խորանարդների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Խորանարդների գումարի բանաձևի կիրառում
11. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (աստիճան) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի (քառակուսիների տարբերություն) կրկնակի կիրառում
12. Հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Հավասարման լուծում քառակուսիների տարբերության բանաձևի օգնությամբ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը» թեմայից 00:05:00 հեշտ 11Մ. Առաջադրանքներ նվիրված բազմանդամների արտադրիչների վերլուծմանը կրճատ բազմապատկման բանաձևերի հիման վրա

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը» թեմայից 00:08:00 հեշտ 15Մ. Առաջադրանքներ նվիրված բազմանդամների արտադրիչների վերլուծմանը՝ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի հիման վրա
2. Ստուգողական աշխատանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ նվիրված բազմանդամների արտադրիչների վերլուծմանը՝ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի հիման վրա