Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հավասարումների համակարգեր Մտցվում է երկու անհայտներով առաջին աստիճանի երկու գծաային հավասարումների համակարգի և դրա լուծման գաղափարները: Բերվում է օրինակ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Համակարգի լուծման ստուգումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է, թե արդյո՞ք տրված թվազույգը հանդիսանում է տրված համակարգի լուծում
2. Հավասարմանը բավարարող բնական թվերի զույգ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընտրվում է տրված գծային հավասարմանը բավարարող այն զույգը, որի թվերը բնական են
3. Հավասարման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընտրվում է այն հավասարումը, որին բավարարում է տրված թվազույգը
4. Համակարգի երկրորդ հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կազմել համակարգի երկրորդ հավասարումը, եթե տրված է առաջինը
5. Լուծում չունեցող համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել այն հավասարումը, որը տրվածի հետ կազմում է լուծում չունեցող համակարգ
6. Ընտրել տրված լուծումով երկրորդ հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել երկրորդ հավասարումը, որին բավարարում է տրված թվազույգը
7. Համակարգի երկրորդ հավասարումը (գծային կապ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է կազմել համակարգի երկրորդ հավասարումը, եթե տրված է առաջինը
8. a և b գործակիցների գտնելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել տրված համակարգի a և b գործակիցները, որ ստացվի միակ լուծումը
9. Թվերի որոշում (անհայտների ներմուծմամբ խնդիր) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Առաջարկվում է խնդիր, որում անհայտների ներմուծմամբ առաջանում է համակարգ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Երկու անհայտով գծային համակարգեր» թեմայից 00:10:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ երկու անհայտով երկու գծային հավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Երկու անհայտով գծային համակարգեր» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ երկու անհայտով երկու գծային հավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Երկու անհայտով գծային համակարգեր» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ երկու անհայտով երկու գծային հավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ