Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քառակուսային հավասարման գաղափարը Տրվում է քառակուսային հավասարման սահմանումը, բերվում են օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Քառակուսային հավասարման գործակիցները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 0.9Մ. Պետք է գտնել քառակուսային հավասարման գործակիցները
2. Քառակուսային հավասարման ավագ անդամի գործակիցը և ազատ անդամը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել քառակուսային հավասարման գործակիցները
3. Քառակուսային հավասարման տեսքը (թերի) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրվածներից պետք է ընտրել քառակուսային հավասարումըը (թերի)
4. Բերված տեսքի հավասարումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բերված տեսքի հավասարումներ
5. Հավասարման արմատ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ստուգել, թե արդյո՞ք տրված թիվը արմատ է
6. Քառակուսային հավասարման տարբերիչի հաշվարկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կատարել հավասարման տարբերիչի հաշվարկը
7. Քառակուսային հավասարման տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրվածներից պետք է ընտրել քառակուսային հավասարումը
8. Քառակուսային հավասարման կազմում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կազմել քառակուսային հավասարում
9. Քառակուսային հավասարման լուծումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզել տրված թիվը քառակուսային հավասարման լուծում է, թե ոչ
10. Քառակուսային հավասարման տարբերիչը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրվածներից պետք է ընտրել քառակուսային հավասարման տարբերիչը:
11. Հավասարումների տեսակներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել հավասարման տեսակը:
12. Աղյուսակի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Լրացվում է աղյուսակ քառակուսային հավասարման վերաբերյալ:
13. Հավասարման ձևափոխությունը բերված տեսքի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Հավասարման ձևափոխությունը բերված տեսքի

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Քառակուսային հավասարում» թեմայից 00:20:00 միջին 5Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների սահմանման, տեսքի, գործակիցների և լուծումների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Քառակուսային հավասարում» թեմայից 00:25:00 միջին 4.9Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների սահմանման, տեսքի, գործակիցների և լուծումների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Քառակուսային հավասարում» թեմայից 00:50:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ քառակուսային հավասարումների սահմանման, տեսքի, գործակիցների և լուծումների վերաբերյալ: