Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Համակատար դերբայ Համակատար դերբայի սահմանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դերբայների սահմանումները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Դերբայների տեսակների ճանաչում
2. Համակատար դերբայի ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնել համակատար դերբայը
3. Համակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Համակատար դերբայի դերը նախադասության մեջ
4. Չորս անկախ դերբայների ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Դերբայների ճանաչում
5. Համակատար դերբայների ճանաչում բառաշարքում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Համակատար դերբայների ճանաչում
6. Համակատարի կազմում հարակատարից 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Հարակատար և համակատար դերբայների կազմության տարբերությունները
7. Նախադասության մեջ գործածված երկու դերբայների ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Դերբայների տարբերակում
8. Դերբայի տեսակի և բայի կազմության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Դերբայների տեսակները, բայի կազմությունը
9. Դերբայի տեսակի և բայի սեռի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Դերբայների տեսակները և բայի սեռը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Համակատար դերբայ, անկախ դերբայներ» ընդհանուր թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Ընդհանուր գաղափար համակատար դերբայ, անկախ դերբայների մասին

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Համակատար դերբայ, անկախ դերբայներ» ընդհանուր թեմայից 00:20:00 միջին 6.6Մ. Հհամակատար դերբայ, անկախ դերբայներ
2. Ստուգողական աշխատանք «Համակատար դերբայ, անկախ դերբայներ» ընդհանուր թեմայից 00:20:00 միջին 13.5Մ. Համակատար դերբայ, անկախ դերբայներ