Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բույսերի թագավորության ընդհանուր բնութագիրը Բույսերի թագավորության ընդհանուր բնութագիրը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր: Գրել ճիշտ պատասխանը
2. Սպորավոր և սերմնավոր բույսեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սպորավոր և սերմնավոր բույսեր: Գրել ճիշտ պատասխանը
3. Բույսերի տեսակները ըստ բազմացման 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բույսերի տեսակները ըստ բազմացման: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Բույսերի թագավորության ներկայացուցիչները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բույսերի թագավորության ներկայացուցիչները: Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն
5. Բույսերի տեսակները և հատկանիշները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բույսերի տեսակները և հատկանիշները: Գրել ճիշտ պատասխանները
6. Բույսերի հիմնական տեսակները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բույսերի հիմնական տեսակները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
7. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը
8. Բույսերի հատկանիշները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բույսերի հատկանիշները
9. Բույսերի բազմազանությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Բույսերի բազմազանությունը: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները 00:08:00 միջին 8Մ. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները: Կատարել տրված առաջադրանքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները 00:13:00 միջին 12Մ. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները:Կատարել տրված առաջադրանքները
2. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները 00:15:00 բարդ 13Մ. Բույսերի հիմնական կարգաբանական խմբերը և հատկանիշները: Կատարել տրված առաջադրանքները