Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կենսաբանությունը որպես գիտություն, կենդանի համակարգեր Կենսաբանությունը որպես գիտություն, կենդանի համակարգեր
2. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը և դասակարգումը Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը և դասակարգումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը: Կողմնորոշվիր և գրիր ճիշտ պատասխանը
2. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
3. Կյանքի կազմավորման մակարդակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կյանքի կազմավորման մակարդակները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Կյանքի կազմավորման մակարդակների դրսևորումները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կյանքի կազմավորման մակարդակների դրսևորումները: Գրել ճիշտ պատասխանը
5. Կյանքի կազմավորման մակարդակների որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կյանքի կազմավորման մակարդակները: Ուսումնասիրիր նկարը և ընտրիր ճիշտ տարբերակը
6. Կյանքի կազմավորման մակարդակները և ներկայացուցիչները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կյանքի կազմավորման մակարդակները և ներկայացուցիչները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
7. Կենդանի օրգանիզմների հիմնական տաքսոնները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կենդանի օրգանիզմների հիմնական տաքսոնները: Գտիր ավելորդ բառը
8. Կյանքի կազմավորման մակարդակների հատկանիշները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կյանքի կազմավորման մակարդակների հատկանիշները: Ստեղծիր համապատասխանություն
9. Կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների աստիճանակարգը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների աստիճանակարգը: Գրիր համապատասխան տառերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակաարգումը 00:06:00 միջին 9Մ. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակարգումը: Կատարել առաջադրանքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակաարգումը 00:13:00 միջին 13Մ. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակաարգումը: Լուծել տրված առաջադրանքները
2. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակաարգումը 00:15:00 բարդ 14Մ. Կենդանի օրգանիզմների կազմավորումն ու դասակարգումը: Լուծել տրված առաջադրանքները