Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նախակորիզավորների ընդհանուր բնութագիրը և բակտերիաների կառուցվածքը Նախակորիզավորների ընդհանուր բնութագիրը
2. Նախակորիզավորների նյութափոխանակությունը և նշանակությունը Նախակորիզավորների նյութափոխանակությունը և նշանակությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բակտերիաների ընդհանուր նկարագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բակտերիաների ընդհանուր նկարագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Բակտերիաների նշանակությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բակտերիաների նշանակությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանները
3. Բակտերիալ բջջի ձևերն ու անվանակոչումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բակտերիալ բջջի ձևերն ու անվանակոչումը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Բակտերիաների նշանակությունը մարդու կյանքում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բակտերիաների նշանակությունը մարդու կյանքում: Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն
5. Բակտերիալ բջջի ձևերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բակտերիալ բջջի ձևերը: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
6. Բակտերիաների հատկանիշները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բակտերիաների հատկանիշները: Նշել և ընտրել ճիշտ պատասխանները
7. Բակտերիալ բջջի կառուցվածքը և նշանակությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բակտերիալ բջջի կառուցվածքը և նշանակությունը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Բակտերիալ բջջի կառուցվածքը և գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բակտերիալ բջջի կառուցվածքը և գործառույթները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
9. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը:Ընտրիր նշված թվի տակ թաքնված հասկացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը 00:06:00 միջին 9Մ. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը: Կատարել տրված առաջադրանքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը 00:12:00 միջին 14Մ. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը: Կատարել տրված առաջադրանքները
2. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը 00:15:00 միջին 14Մ. Բակտերիալ բջջի կենսագործունեությունը: Կատարել տրված առաջադրանքները