Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Սանտիմետր Պատկերացում սանտիմետրի մասին:
2. Դեցիմետր Պատկերացում դեցիմետրի մասին, սանտիմետրի հետ կապը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Որոշի՛ր հատվածի գույնն ու երկարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է որոշել նկարում տրված որոշակի երկարության հատվածի գույնը և հակառակը՝ որոշակի գույնի հատվածի երկարությունը:
2. Երկար, թե՞ կարճ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված է հատվածների երկարությունները և պահանջվում է որոշել, թե հատվածներից որն է ավելի երկար կամ ավելի կարճ:
3. Սանտիմետրը փոխարինի՛ր դեցիմետրով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է սանտիմետրը փոխարինել դեցիմետրով:
4. Դեցիմետրը փոխարինի՛ր սանտիմետրով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անհրաժեշտ է դեցիմետրը փոխարինել սանտիմետրով:
5. Արտահայտի՛ր սանտիմետրերով և դեցիմետրերով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհրաժեշտ է հատվածի երկարությունը ներկայացնել սանտիմետրերով և դեցիմետրերով:
6. Կատարի՛ր համեմատման գործողությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Անհրաժեշտ է համեմատել չափման տարբեր միավորներ ունեցող հատվածների երկարությունները:
7. Կատարի՛ր գործողությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է կատարել գումարման և հանման գործողությունները, որոնք ներառում են չափման տարբեր միավորներ:
8. Հատվածների երկարության համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անհրաժեշտ է համեմատել երկարության չափման տարբեր միավորներ ունեցող հատվածների երկարությունները:
9. Համեմատի՛ր սեղանի և աթոռի բարձրությունները: 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Անհրաժեշտ է որոշել, թե քանի սանտիմետրով/դեցիմետրով է աթոռը բարձր սեղանից:
10. Որոշի՛ր սածիլի բարձրությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Անհրաժեշտ է որոշել սածիլի բարձրությունը մեկ շաբաթ հետո:
11. Հանման և գումարման գործողություններ երկարության չափման տարբեր միավորներով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անհրաժեշտ է կատարել գործողությունները չափման տարբեր միավորների հետ:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ « Երկարություն, երկարության միավորներ» 00:07:00 միջին 18Մ. Երկարություն, երկարության միավորներ